Акушерство

Соноембриология

Периодът от оплождането до 10-та гестационна седмица се нарича ембрионален.

 

Като цяло ембрионът е с много малки размери, а отделните му анатомични структури се променят изключително бързо.

 

Въвеждането на ултразвукoвото (ехографското) изследване в АГ практика направи възможно безопасното и неинвазивно изучаване на най-ранните етапи от развитието на бременността.

 

Използването на високочестотни трансвагинални сонди позволява максимално близък и детайлен оглед на ембрионалната морфология.

 

Соноембриологията е дял от клиничната ехография в акушерството, който се занимава със систематичната оценка на анатомията и последователните етапи в развитието на човешкия ембрион.

 

Понятието е въведено през 1990-те год. и подчертава голямото съответствие между получените ехографски изображения и наблюдаваното на практика ембрионално развитие.

 

След навършена 6-та г.с. обикновено ясно се демонстрира наличие на ембрионална сърдечна дейност.

 

В следващите седмици от бременността се визуализират началното развитие на централната нервна система, гръбначния стълб, постепенно стават видими крайниците, стомашната сянка и физиологичното омфалоцеле на ембриона.

 

След въвеждането на 3D ултразвуковото изследване и новите софтуерни приложения допълнително се повишава качеството на получаваните ехографски изображения. Това значително улеснява ранната диагноза на абнормното ембрионално развитие.

МЦ МАРКОВС разполага с ехографска апаратура от най-висок клас и висококвалифицирани специалисти, които могат да проследяват Вашата бременност от най-ранните гестационни срокове.

 

За повече информация и запазване на час може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.