Акушерство

Фетална морфология между 12-13 г.с.

Ехографската оценка на феталната морфология между 12+0-13+6 г.с. представлява обстойно и високоспециализирано ултразвуково (ехографско) изследване на всички основни органи и системи на плода в края на първи триместър на бременността. Обикновено за целта е необходимо сканиране през корема (трансабдоминално), а някои случаи и през влагалището (трансвагинално). От изключително значение е опита на екзаминатора и качествата на използваната ехографска апаратура.

 

В повечето случаи прегледът се извършва основно чрез 2D ехография. Междувременно могат да се правят и 3D снимки или 4D клипове. Поради малките размери на плода в първи триместър за получаването на качествени 3D изображения е необходимо сканиране през влагалището (трансвагинално). При съмнение за аномалия или необходимост от по-добро визуализиране (обърната матка, наднормено тегло и др.) обикновено се извършва преглед през влагалището.

Основната цел на ехографската оценка на феталната морфология в МЦ МАРКОВС между 12-13+6 г.с. е:

  • Да се извърши фетална биометрия и да се потвърди с точност гестационния срок;

  • Да се направи оценка на основните органи и системи на плода, за да се изключат редица структурни дефекти;

  • Да се оцени риска за асоциирана хромозомна аномалия чрез изследване на някои важни ехографски маркери;

  • Да се направи скрининг за прееклампсия и фетална растежна ретардация чрез Доплерово изследване на маточните артерии.

Първата задача на прегледа на феталната морфология между 12-13+6 г.с. е да се установи, че бременността се развива в матката, да се направят някои измервания, да се уточни гестационната възраст и да се определи вероятния термин за раждане.

 

След това се пристъпва към оценка на основните органи и системи на плода. Изследват се формата на главата, вкостяването на черепните кости, основните мозъчни структури, орбитите, лицето, сърцето, диафрагмата, предна коремна стена, стомаха, бъбреците, пикочния мехур и крайниците. Определя се локализацията на плацентата и броя на съдовете в пъпната връв.

 

Чрез прегледа на феталната морфология между 12-13+6 г.с. могат се диагностицират редица големи структурни аномалии на плода. Своевременното установяване на тежки и несъвместими с живота дефекти дава възможност за прекъсване на бременността по медицински показания в ранен гестационен срок.

 

Високочестотната трансвагинална фетална ехокардиография между 12-13+6 г.с. позволява ранното диагностициране, респ. изключване на редица вродени сърдечни малформации. Обикновено тя е показана при бременни с висок риск.

 

Специализираният ехографски преглед между 12-13+6 г.с. се използва и за оценка на някои ехографски маркери, чието наличие повишава риска за асоциирана хромозомна аномалия (ХЗА) на плода – увеличената дебелина на нухалната транслуценция, липсата на носна кост, регургитацията в трикуспидалната клапа, абнормния кръвоток в ductus venosus, аберантния ход на дясна подключична артерия и др. По този начин феталната морфология в първи триместър се използва и като ефективно средство за ранен ехографски скрининг за ХЗА, вкл. за синдром на Даун.

 

В хода на прегледа се прави и Доплерово изследване на кръвотока в маточните артерии. Наличието на абнормен кръвоток идентифицира бременните с по-висок риск от развитие на повишено кръвно налягане (прееклампсия), забавяне в темпа на фетален растеж и др. в по-късните гестационни срокове.

 

При бременни с наднормено тегло е изключително важно да се направи преглед на феталната морфология чрез високочестотна трансвагинална (през влагалището) ехография между 12-13+6 г.с. В тези случаи оценката на феталната морфология през корема е силно затруднена и адекватно визуализиране може да се планира едва след 22 г.с.

 

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти и трите високоспециализирани ехографски прегледа за оценка на феталната морфология – в първи, втори и трети триместър. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена ултразвукова апаратура от висококвалифицирани специалисти.

 

 

ВНИМАНИЕ 


 

Поради малките размери на плода и последващото бурно развитие, ехографската оценка на феталната морфология между 12-13+6 г.с. обикновено се повтаря в по-късен срок на бременността.

 


 

За повече информация относно възможностите за извършване на ехографски преглед на феталната морфология първи триместър може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.