Акушерство

Ехографски скрининг за преждевременно раждане

Преждевременното раждане настъпва поне две седмици преди вероятния термин на бременността. Във всички развити страни  по света това е фактор, който повишава значително перинаталната заболеваемост и смъртност.

 

Ехографското измерване на дължината на маточната шийка е доказано ефективно средство за оценка на риска (ехографски скрининг) за преждевременно раждане.

 

Изследването представлява задължителен компонент от прегледа на феталната морфология във втори триместър на бременността и е една от основните задачи на съвременната женска консултация.

 

На практика, колкото по-дълга е маточната шийка, толкова рискът за преждевременно раждане е по-нисък. Обратното, при скъсена дължина на маточната шийка - рискът нараства.

 

Ехографското измерване на дължината на маточната шийка обикновено се осъществява в хода на прегледа на феталната морфология около 20 г.с. То може да се извърши чрез трансабдоминален (през корема) и/или трансвагинален (през влагалището) достъп. При втория подход оценката е значително по-точна. В повечето случаи се прави първоначална преценка през корема и при съмнение се преминава към преглед през влагалището. Преди 16 г.с. изследването няма практическа стойност.

 

 

ВНИМАНИЕ


 

При дължина на маточната шийка под 2.5 см се приема, че рискът за преждевременно раждане е значително повишен. Тази ехографска находка налага допълнително диагностично уточняване.

 


 

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти ехографско измерване на дължината на маточната шийка в хода на прегледа на феталната морфология във втори и трети триместър на бременността.

 

За повече информация може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.