Акушерство

Фетална морфология между 18-23 г.с.

Феталната морфология между 18-23 г.с. (оптимално около 20-22 г.с.) е вторият важен ехографски преглед през бременността. Специализираното ултразвуково изследване във втори триместър позволява внимателно оглеждане на всички органи и структури на плода, вкл. преглед на феталното сърце (т.нар. фетална ехокардиография), както и редица други структури – мозък, гръбнак, лице, крайници и др.

 

Феталната морфология се извършва основно чрез 2D ехография. В хода на изследването при определени условия могат да се направят 3D снимки или 4D клипове, но това не представлява основната цел на прегледа.

 

По правило феталното сърце, гръбнак и лице са трудни за оглед в по-ранните гестационни срокове. В допълнение, централната нервна система на плода (мозъка) се развива много бързо с напредването на бременността.

 

По тези причини обикновено прегледът на феталната морфология във втори триместър се планира между 18-23 г.с.

  • Именно във втори триместър се изключват или установяват по-голямата част от възможните за диагностициране структурни аномалии на плода;

  • Тогава се извършва и допълнителен ехографски скрининг за хромозомни аномалии на плода, както и ехографски скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на дължината на маточната шийка;

  • В някои случаи е показано и Доплерово изследване на кръвотока между майката и плода;

  • При бременни с наднормено тегло е разумно прегледът на феталната морфология във втори триместър да бъде планиран след 22 г.с.

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти и трите високоспециализирани ехографски прегледа за оценка на феталната морфология в различните срокове на бременността. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена ултразвукова апаратура от висококвалифицирани специалисти.


За повече информация относно възможностите за извършване на ехографски преглед на феталната морфология във втори триместър може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.