Акушерство

Двуплодна бременност

При двуплодна бременност се наблюдава едновременно развитие на два плода в маточната кухина. Честотата ѝ през последните години се увеличава в резултат на все по-широкото използване на различните методи за асистирана репродукция.

 

Двуплодната бременност е високорискова. За нея са характерни някои специфични усложнения, които не съществуват при едноплодната бременност.

 

Вероятността за възникването на тези усложнения е в пряка зависимост от броя на бъдещите плаценти (хориалността) и броя на гестационните сакове (амниалността).

 

При монохориалната двуплодна бременност (с една плацента) рисковете са по-високи и усложненията са значително по-чести, сравнено със случаите с бихориална бременност (с две отделни плаценти). Следователно, ехографската оценка на броя на плацентите (хориалността) при двуплодна бременност има много важно прогностично значение относно крайния перинатален изход.

 

Препоръчително е ехографската оценка на броя на бъдещите плаценти (хориалността) да се извършва преди 11 г.с. и най-късно в хода на прегледа на феталната морфология между 12-13+6 г.с. Начинът на проследяване, вероятността за настъпване на усложнения, прогнозата и крайният перинатален изход при монохориална (с една плацента) и бихориална (с две плаценти) двуплодна бременност се различават съществено.

Феталната морфология при двуплодна бременност се извършва в първи, втори и трети триместър.

 

Принципите на изследването са идентични като тези при едноплодна бременност.

 

Обикновено се налага по-честo ехографско проследяване на темпа на фетален растеж, околоплодната течност, дължината на маточната шийка, характеристиката на кръвотока и др.

 

Това до голяма степен зависи от правилната ехографска оценка на хориалността и амниалността и липсата/наличието на допълнителни усложнения.

Феталната морфология при двуплодна бременност се извършва основно чрез 2D ехография. В хода на изследването при определени условия могат да се направят 3D снимки или 4D клипове, без това да представлява основната цел на прегледа.

 

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти цялата гама от високо специализирани ултразвукови прегледи при двуплодна бременност, касаещи ехографската оценка на хориалността и амниалността, изследването на феталната морфология в първи, втори и трети триместър, както и допълнителното ултразвуково проследяване при установени усложнения. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена ехографска апаратура от висококвалифицирани специалисти.

 

За повече информация относно възможностите за проследяване при двуплодна бременност може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.