Неонатология

Неонатология

Неонатологията (нео = нов, натал = раждане, логос = наука) е медицинска специалност, раздел от педиатрията, която се занимава с новородените деца (децата между 0 и 1 година се наричат новородени). Повечето новородени са здрави и в добро състояние, поради което могат да бъдат проследявани единствено от педиатър.

 

Преждевременно родените деца, обаче, особено тези с ниско (<2500 грама) или екстремно ниско тегло, е необходимо след изписването да бъдат амбулаторно проследявани от специалист неонатолог. Това се дължи на относително високата вероятност от възникване на множество различни и специфични усложнения (бронхо-пулмонална дисплазия, анемичен синдром, неврологични проблеми, проблеми с храненето и др.), които налагат тясноспециализирана неонатологична грижа.

 

Консултацията с неонатолог е силно препоръчителна преди раждането и в случаите, при които се налага преждевременно родоразрешение поради различни усложнения на бременността. По този начин бъдещите родители могат по-лесно да се адаптират и да разберат същността на предстоящите интензивни грижи, които ще бъдат необходими за полагане в периода след раждането.

 

Неонатология

Прегледът от специалист неонатолог след раждането се извършва задължително в присъствието на един от двамата родители и най-общо включва:

 

Неонатология
  • Снемане на анамнеза от родителите (протичане на настоящата бременност, рискови фактори, пренатално диагностициране на структурни аномалии, гестационна възраст при раждане, начин и протичане на раждането, усложнения и др.);
  • Консултация въз основа на съществуваща документация (епикризи, извършени клинични и лабораторни изследвания преди и след изписването от неонатологичното отделение);

  • Клинична оценка на общия физикален статус на новороденото, както и на неврологичната функция;

  • Провеждане на инструментални изследвания – трансфонтанелна (през голямата фонтанела) ехография, ехография на коремни органи, ехография на тазобедрени стави и др.;

  • При необходимост в селектирани случаи се препоръчва допълнителен ехографски преглед на сърцето на детето от педиатър кардилог (детска ехокардиография);

  • Съставяне на план за поведение, евентуално лечение и последващо проследяване.

При всеки конкретен случай неонатолозите на МЦ МАРКОВС подхождат индивидуално, в зависимост от спецификата на състоянието и необходимостта от последващо проследяване на новороденото.

 

В МЦ МАРКОВС работят едни от най-добрите специалисти по неонатология от водещите неонатологични клиники у нас с дългогодишен опит в грижата за новородени с различни проблеми.

 

За повече информация относно възможностите за планиране на неонатологичен преглед може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС