Акушерство

Фетална морфология между 28-32 г.с.

Късната фетална морфология между 28-32 г.с. (оптимално около 28-30 г.с.) представлява третия по-важен ехографски преглед през бременността. Постепенно големината на плода нараства, което позволява по-лесното диагностициране на някои по-редки и/или по-дребни структурни аномалии. От друга страна, някои анатомични дефекти по начало имат по-късна клинична изява и на практика могат да бъдат диагностицирани едва в трети триместър.

 

Феталната морфология в трети триместър (между 28-32 г.с.) се извършва основно чрез 2D ехография. В хода на изследването при определени условия могат да се направят 3D снимки или 4D клипове, но това не представлява основната цел на прегледа.

  • Освен ехографска оценка на анатомията на плода, допълнително се определят темпа на фетален растеж и развитие, чрез т.нар. фетална биометрия;
  • Прави се преценка на количеството на околоплодната течност, плацентата и пъпната връв;
  • В хода на прегледа се извършва и Доплерово изследване на кръвотока в майчино-феталната и фето-плацентарната циркулация;
  • Поради напредналия гестационен срок, обаче, значителната калцификация на костите и често неблагоприятното разположение на плода, ултразвуковото изследване в трети триместър има и своите ограничения.

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти и трите високоспециализирани ехографски прегледа за оценка на феталната морфология в различните срокове на бременността. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена ултразвукова апаратура от висококвалифицирани специалисти.

 

За повече информация относно възможностите за извършване на ехографски преглед на феталната морфология в трети триместър може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.