Фетална морфология

Феталната морфология (фетус = плод, морфос = структура, логос = наука) представлява обстойно и високоспециализирано ултразвуково (ехографско) изследване на всички основни органи и системи на плода.

 

В зависимост от гестационния срок се получава информация относно феталната анатомия и развитието на бременността като цяло.

 

Провежда се от квалифициран АГ специалист с ехографска апаратура от най-висок клас. От по-голямо значение е опита на екзаминатора.

 

Основното предимство на извършването на прегледа е, че обикновено чрез него се внася спокойствие - установява се, че бременността се развива нормално и "всичко е наред". За жалост, в някои случаи се диагностицират проблеми или усложнения, които налагат прецизиране на поведението. По този начин на родителите се дава право за информиран избор.

 

Феталната морфология се извършва основно чрез 2D ехография. В хода на изследването и при определени условия могат да се правят 3D снимки или 4D клипове, без това да представлява основната цел на прегледа.

 

Традиционно ехографската оценка на феталната морфология се извършва във всеки един от трите триместъра на бременността - в първи (между 12-13+6 г.с.), втори (18-23 г.с.) и трети (28-32 г.с.) триместър. Всеки от тези прегледи се характеризира със своята специфика. В някои случаи е показано провеждането на фетална морфология и в други гестационни срокове.

 

Феталната морфология между 12-13 г.с. (оптимално между 12+0-13+6 г.с.) може да се извърши чрез сканиране през корема (трансабдоминално) и по-рядко през влагалището (трансвагинално). При съмнение за структурен дефект или с цел по-добре визуализиране (3D снимки, наднормено тегло и др.) се извършва преглед през влагалището.

 

Основната цел на ехографската оценка на феталната морфология в първи триместър (между 12+0-13+6 г.с.) в МЦ МАРКОВС е:

 • Да се извърши фетална биометрия и да се потвърди с точност гестационния срок и вероятния термин на раждане;

 • Да се направи оценка на основните органи и системи на плода, за да се изключат редица структурни дефекти;

 • Да се оцени риска за асоциирана хромозомна аномалия (ХЗА) чрез изследване на някои важни ехографски маркери;

 • Да се направи скрининг за прееклампсия и фетална растежна ретардация чрез Доплерово изследване на маточните артерии;

 • Да се планират допълнителни изследвания - БХС, НИПТ и др.

Внимание: Поради малките размери и последващото бурно развитие на плода, ехографската оценка на феталната морфология в първи триместър между 12-13+6 г.с. обикновено се повтаря в по-късен срок на бременността.

 

Феталната морфология между 18-23 г.с. (оптимално около 20-22 г.с.). е вторият важен ехографски преглед през бременността. Той позволява внимателно оглеждане на всички органи и структури на плода, вкл. преглед на феталното сърце (т.нар. фетална ехокардиография), както и редица други структури – мозък, гръбнак, лице, крайници и др.

 • По правило феталното сърце, гръбнак и лице са трудни за оглед в по-ранните гестационни срокове. В допълнение, централната нервна система се развива много бързо с напредването на бременността;

 • По тези причини основният преглед на феталната морфология обикновено се планира във втори триместър - между 18-23 г.с. Именно при този преглед се изключват или установяват по-голямата част от възможните за диагностициране структурни аномалии на плода;

 • Тогава се извършва и допълнителен ехографски скрининг за хромозомни аномалии на плода, както и ехографски скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на дължината на маточната шийка;

 • Обикновено е показано и Доплерово изследване на кръвотока между майката и плода.

Внимание: При бременни с наднормено тегло е разумно прегледът на феталната морфология във втори триместър да бъде планиран и извършен след 22 г.с.

Късната фетална морфология между 28-32 г.с. (оптимално 28-30 г.с.) е третия по-важен ехографски преглед през бременността.

 • Постепенно големината на плода нараства, което позволява по-лесното диагностициране на някои по-редки и/или по-дребни структурни аномалии.
 • От друга страна, някои дефекти по начало имат по-късна клинична изява и на практика могат да бъдат диагностицирани едва в трети триместър.
 • Допълнително предимство на специализираното ултразвуково изследване между 28-32 г.с. е възможността за адекватна оценка на темпа на фетален растеж и развитие, както и извършването на Доплерово изследване на кръвотока в майчино-феталната и фето-плацентарната циркулация;
 • Поради напредналия гестационен срок, значителната калцификация на костите и често неблагоприятното разположение на плода, ултразвуковото изследване в трети триместър има и своите ограничения.

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти и трите високоспециализирани ехографски прегледа за оценка на феталната морфология – в първи, втори и трети триместър. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена ултразвукова апаратура от висококвалифицирани специалисти.

 

За повече информация относно възможностите за извършване на ехографски преглед на феталната морфология може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.