Акушерство

Детски сърдечни тонове

Кардиотокографията представлява метод за мониториране на детските сърдечни тонове (ДСТ). Това е „златен стандарт“ при наблюдението на ниско- и високорисковата бременност в късните гестационни срокове. Счита се, че по този начин се оценява по-добре състоянието на плода и се намалява риска от мъртво раждане.

 

Мониторирането на детските сърдечни тонове (ДСТ) се извършва с акушерски монитор и на практика няма противопоказания. Кардиотокографията има неинвазивен характер и не налага предварителна подготовка.

 

Поради възможността от притискане на долна празна вена в хода на изследването, в някои случаи се налага записът да се провежда в ляво странично положение.

 

Детски сърдечни тонове

Проследяването на ДСТ на плода в МЦ МАРКОВС протича по следния начин:

  • При бременни с нисък риск се започва с проследяване на ДСТ от 32 гестационна седмица (г.с.) веднъж на 2 седмици (или по-често по преценка на Вашия лекар) до 37 г.с. След това се продължава с ежеседмично следене на ДСТ до настъпване на раждането;
  • При бременни с висок риск (с артериална хипертония, прееклампсия, захарен диабет, фетална растежна ретардация на плода и др.) проследяването на ДСТ с акушерски монитор започва в 30 г.с. или по-рано, един път (или повече) седмично, по преценка на Вашия лекар;
  • По преценка на Вашия АГ специалист мониторирането на ДСТ на плода може да протече по различен начин.

МЦ МАРКОВС предлага пълната гама от изследвания за проследяване състоянието на плода в напредналите гестационни срокове – мониториране на детските сърдечни тонове (ДСТ) с включено регистриране на маточните контракции (т.нар. Non Stress Test), биофизикален профил (основен и разширен), Доплерово изследване и др.

 

Видът и начинът на проследяването на състоянието на плода се определят от Вашия лекуващ акушер-гинеколог. Всички изследвания се извършват в комфортна обстановка с качествена апаратура от висококвалифицирани АГ специалисти.

 

За повече информация може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.