Акушерство

Скрининг за Прееклампсия

Прееклампсията представлява специфично и тежко усложнение на бременността, което се развива единствено във втората й половина (след 20 г.с.).

 

Характеризира се с повишено кръвно налягане и поява на белтък в урината (протеинурия) на майката.

 

При тежките форми обикновено се засягат и други органи и системи на бременната.

 

В допълнение, често пъти се наблюдава и забавен темп на фетален растеж т.нар. фетална растежна ретардация, поради нарушено кръвоснабдяване на плацентата.

 

Тези усложнения правят бременността високорискова.

 

Скрининг за Прееклампсия

Прееклампсията и/или феталната растежна ретардация могат да се развият при всяка бременна, независимо от измерваните стойности на кръвното налягане преди забременяване или преди 20 г.с.

 

Повишен риск имат жените с придружаващи хронични заболявания като артериална хипертония, бъбречни и авотимунни заболявания (системен лупус еритематодес, антифосфолипиден синдром), вродена тромбофилия, с анамнеза за развитие на прееклампсия при предходна бременност и др.

Скрининг за Прееклампсия

Пренаталният скрининг за прееклампсия в периода между 12-13+6 г.с. представлява комбинация от анамнестични данни, ехографска оценка на кръвотока в маточните артерии, лабораторно изследване (кръвна проба) и измерване на кръвното налягане на майката.

 

По този начин се прави комплексна оценка на риска за развитие на прееклампсия или фетална растежна ретардация, която може да се развие след 20 г.с.

 

В кръвната проба между 12-13+6 г.с. се изследват два хормона – плацентарния растежен фактор (PlGF) и свързания с бременността плазмен протеин А (РАРР - А).

Пренаталният скрининг за прееклампсия може да бъде извършен и по-късно - между 18-23 г.с. Tогава, обаче, той се основава единствено на ултразвуковото измерване на кръвотока в маточните артерии (т.е. без кръвна проба) и като цяло е по-неточен.

 

Комбинирането на няколко важни клинични параметъра прави пренаталния скрининг за прееклампсия между 12+0-13+6 г.с. със значително по-висока чувствителност от самостоятелното измерване на кръвотока в маточните артерии във втори триместър. Комбинираният подход за скрининг в първи триместър идентифицира около 90% от жените с висок риск за развитие на прееклампсия преди 34 г.с.

 

За извършването на пренатален скрининг за прееклампсия в МЦ МАРКОВС между 12+0-13+6 г.с. е необходимо да бъдат спазени следните условия:

 

  • Да се познават целите, възможностите и ограниченията на изследването, като информация за това може да се получи от Вашия лекар и/или от нашите специалисти по фетална медицина в хода на самия преглед;
  • Бременността да бъде между 12+0-13+6 г.с. и да се планира преглед на феталната морфология;
  • В хода на прегледа да се направи Доплерово изследване на кръвотока на маточните артерии;
  • Снемане на анамнеза - в хода на прегледа се уточнява липсата или наличието на придружаващи заболявания, уточнява се поредността на бременността, наличието на усложнения при предходна бременност, наличието на роднини от I-ви ред (майка или сестра), развили прееклампсия и др.;
  • Измерване на стойностите на кръвното налягане, ръст и тегло на бременната;
  • Да се попълни писмено съгласие за даване на около 5 мл кръв за изследване на два хормона - плацентарния растежен фактор (PlGF) и свързания с бременността плазмен протеин А (РАРР-А).
  • След извършването на ултразвуковото изследване между 12+0-13+6 г.с. и вземането на кръвната проба с помощта на специализирана компютърна програма се прави индивидуална количествена оценка на риска за развитие на прееклампсия или фетална растежна ретардация.

Обикновено резултатът е готов за няколко работни дни, след което се консултира от Вашия лекар.

 

При изчислен от програмата риск >1:150 (например 1:100), се препоръчва прием на 150 мг Аспирин всяка вечер след хранене до 34 г.с. По този начин се предотвратява развитието на прееклампсия преди 32 г.с. в над 80% от случаите.

 

В някои специфични случаи при много ниски стойности на изследваните хормони Вашият лекар може да Ви препоръча прием на Аспирин, независимо от получените резултатите от пренаталния скрининг.

 

МЦ МАРКОВС предлага едновременно провеждане на комбиниран (ултразвуков и биохимичен скрининг) за хромозомни аномалии на плода и скрининг за прееклампсия в хода на посещението Ви за ехографска оценка на феталната морфология между 12+0-13+6 г.с.

 

 

ВНИМАНИЕ


 

 В случай че желаете да извършите комбиниран (ултразвуков и биохимичен) скрининг за хромозомни аномалии на плода и прееклампсия, трябва да планирате Вашето посещение в МЦ МАРКОВС между 08.00 и 16.00 ч. всеки работен ден (без събота и неделя).

 


 

 

За повече информация относно възможностите за планиране и извършване на пренатален скрининг за прееклампсия може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.