Акушерство

Доплерово изследване

Доплеровото изследване представлява високоспециализиран ехографски преглед, чрез който се прави оценка на характеристиката на кръвотока при бременната и плода.

 

Чрез него се идентифицират жените, които имат по-висок риск от развитие на някои късни усложнения на бременността – повишено кръвно налягане, забавен темп на растеж на плода и др.

 

Извършва се в различните гестационни срокове от квалифициран АГ специалист със съвременна ехографска апаратура.

 

Не е необходима предварителна специална подготовка от страна на бременната.

 

Обикновено Доплеровото изследване е неразделна част от ехографския преглед на феталната морфология. В хода му операторът определяа кой от видовете Доплер ще се използва според показанията.

 

В допълнение, в някои случаи с хронично фетално страдание Доплеровото изследване спомага за прецизирането на акушерското поведение, както и в избора на правилния момент на родоразрешение.

 

  • Чрез Доплерово изследване се проследяват всички случаи с високорискова бременност и опасност от фетално страдание (прееклампсия, захарен диабет, Rh-изоимунизация, вродена тромбофилия и др.);
  • Цветното Доплерово изследване може да бъде използвано и при диагностицирането на някои структурни аномалии на плода, аномалии на плацентата и пъпната връв и др.;

  • Пулсовото Доплерово изследване се използва за оценка на кръвотока на майката, на плода, във феталната ехокардиография и др. Чрез него се прави и пренатален скрининг за фетална анемия в случаите с Rh-несъвместима бременност.

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти пълната гама от Доплерови изследвания в хода на бременността. Прегледите се извършват в комфортна обстановка с качествена ехографска апаратура от висококвалифицирани специалисти.

 

За повече информация относно необходимостта от извършване на Доплерово изследване в различните гестационни срокове може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.