Акушерство

Ехография в акушерството

Ултразвуковото изследване (ехография, видеозон) е неинвазивен метод, при който се използват звукови вълни, за да се визуализира на екрана плода преди раждането.

 

Методът е безвреден, неинвазивен по характер, относително лесно достъпен и намира шикоро клинично приложение в съвременното акушерство.

 

На неговото въвеждане в практиката се дължи до голяма степен и бурното развитие на пренаталните грижи през последните десетилетия.

 

Извършването на ултразвуково изследване не налага специална подготовка от страна на бременната.

За да се проведе адекватно ултразвуково изследване в хода на бременността е необходимо наличието на поне две условия - качествена ехографска апаратура и квалифициран АГ специалист. От по-голямо значение е опита на екзаминатора.

 

В МЦ МАРКОВС ултразвуковото изследване се използва ежедневно в клиничното Акушерство за:

 

  • Диагностициране на ранната бременност и нейните потенциални усложнения;
  • Диагностициране на някои гинекологични заболявания в хода на бременността – миома на матката, яйчникови кисти, аднексиални формации и др;

  • Диагноза на многоплодната бременност и нейните потенциални усложнения, ехографска оценка на хориалността и др;

  • Фетална биометрия – чрез ултразвуковото изследване се измерват различни органи и структури на плода (глава, корем, крайници и др.).

Всички направени измервания на плода се съпоставят с нормалните им стойности за съответния гестационен срок. По този начин се преценява темпа на фетален растеж и развитие и се определя с голяма точност вероятния термин за раждане.

  • Фетална морфология – ултразвуковото изследване е основен метод за диагностициране на структурните (анатомичните) аномалии на плода. Прегледът на феталната морфология може да се извърши в различните гестационни срокове. Препоръчително е плодът да бъде внимателно огледан между 12-13+6 гестационна седмица (г.с.), 18-23 г.с. и 28-32 г.с.;
  • Ултразвуков скрининг за хромозомни аномалии (ХЗА) на плода – установяването на определени ехографски маркери или структурни дефекти повишава риска за асоциирана хромозомна аномалия (ХЗА) на плода. Така например увеличената нухална транслуценция в първи триместър покачва риска за синдром на Даун.

В подобни случаи на втори етап се предлагат допълнителни диагностични изследвания - повторен преглед на феталната морфология, фетална ехокардиография, инвазивна пренатална диатностика (биопсия на хорион или амниоцентеза) и др.

 

  • Ултразвуков скрининг за преждевременно раждане – основава се на ехографско измерване на дължината на маточната шийка. Изследването се извършва чрез трансвагинален (през влагалището) или трансабдоминален (през корема) достъп. Трансвагиналното измерване е значително по-точно. Ехографският скрининг за преждевременно раждане се извършва на практика при всеки ултразвуков преглед и може да се повтаря в по-късните гестационни срокове. Обикновено в ранните срокове на бременността маточната шийка е достатъчно дълга. Скъсяването на нейната дължина най-често се наблюдава в периода между 18-23 г.с.

Счита се, че при дължина на маточната шийка по-малко от 25 мм рисковете за преждевременно раждане нарастват значимо. Всяко скъсяване на дължината на маточната шийка налага внимателно прецизиране на акушерското поведение от Вашия АГ специалист.

  • Фетална ехокардиография (ФЕхоКГ) – представлява високоспециализиран ехографски преглед на сърцето на плода. Може да се извършва в различните гестационни срокове според показанията. Традиционно ФЕхоКГ се планира около 20-22 г.с., но е възможно да се извърши по-рано или по-късно в хода на бременността. В ранните гестационни срокове ФЕхоКГ обикновено е показана предимно при високорискови бременни (с обременена фамилна анамнеза, със съмнение за сърдечна аномалия на плода от предходен преглед и др.).

Внимание: За извършването на ФЕхоКГ е необходима изключително висока и специална квалификация, както и работа с ехографска апаратура от най-висок клас.

 

  • Доплерово изследване на кръвотока в майчино-феталната и фето-плацентарната циркулация – представлява високоспециализиран ехографски преглед, чрез който се оценява и проследява състоянието на плода. Изследването се използва основно като средство за пренатален скрининг или за проследяване на високорисковата бременност (усложнена с вродена тромбофилия, повишено кръвно налягане, прееклампсия, захарен диабет, Rh-изоимунизация и др.). Показано е и във всички случаи, при които е необходимо мониториране на състоянието на плода и внимателно прецизиране на момента на родоразрешение.

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти пълната гама от високоспециализирани ехографски прегледи в хода на бременността. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена ултразвукова апаратура от висококвалифицирани специалисти.

 

За повече информация относно възможностите и извършване на различните видове ехографски прегледи през бременността може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.