Клинична гинекология

Клинична гинекология

Ваксиниране срещу HPV

Ракът на маточната шийка се развива постепенно, като обикновено започва от специфични предракови изменения (т.нар. преканцерози) по нейната повърхност.

 

Счита се, че в основата му стои засягането на клетките на маточната шийка от определена група вируси, наречени човешки папилома вируси – HPV (human papilloma virus).

 

Папилома вирусите представляват разнородна група от вируси, която обхваща много и различни подтипове.

 

Ваксиниране срещу HPV

Част от папилома вирусите предизвикват единствено доброкачествени изменения (напр. кондиломите). Друга група от тях, обаче, имат онкогенен потенциал, т.е. предизвикват предракови изменения, които постепенно могат да се развият до рак на маточната шийка.

 

Въз основа на тези наблюдения възниква и идеята за създаване на ефективна ваксина, която да предпазва от заразяване с определени подтипове на човешки папилома вирус (HPV).

  • Ваксината срещу HPV следва да се прилага на момичета и девойки, които вече имат менструация, но не са започнали да водят полов живот;

  • При водене на полов живот преди ваксинирането е необходимо да се извърши едно специализирано изследване, наречено HPV-типизиране.

За повече информация относно възможностите за ваксиниране срещу HPV като средство за превенция срещу рак на маточната шийка може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.