Клинична гинекология

Клинична гинекология

Хистероскопия

Хистероскопията представлява гинекологична манипулация, при която със специален оптичен уред (хистероскоп) се прави оглед на маточната кухина под директен визуален контрол.

 

Процедурата се извършва в специално оборудвана за целта манипулационна зала, със специфичен инструментариум от висококвалифициран АГ специалист под анестезия.

 

Хистероскопията се планира в първите дни след приключване на менструалния цикъл, когато лигавицата на матката е тънка. Няма нужда от специална предварителна подготовка от страна на пациента и не се налага болничен престой. Поради естеството на манипулацията е необходимо тя да бъде планирана.

 

Хистероскопия

Най-честите причини за извършване на хистероскопия са:

Хистероскопия
  • Направилни маточни кръвотечения;
  • Увеличена дебелина на маточната лигавица;

  • Съмнение за вътрематочен полип или субмукозен миомен възел;

  • Проблеми със забременяването;

  • Анатомични дефекти на матката (прегради, двурога матка и др.)

  • Сраствания в маточната кухина след вътрематочни манипулации (т.нар. Ашерман синдром) и др.;

  • Премахване на чуждо тяло от маточната кухина под визуален контрол (спирала и др.).

Според обема на планираната интервенция хистероскопията бива диагностична и оперативна.

 

Процедурата има диагностичен характер, когато единствено се прави оглед на маточната кухина, лигавицата и вътрешните отвори на маточните тръби. При наличие на патология (ендометриални полипи, субмукозни миомни възли, сраствания, участъци с хиперплазия, кървящи съдове, резидуа и др.), се извършва оперативна хистероскопия. В тези случаи се използват специални инструменти, които преминават през работните канали на хистероскопа. По този начин се отстранява съответния проблемен участък (полипектомия, миомектомия, срастване и др.) и се взима материал (биопсия) за хистологично изследване.

 

За повече информация относно необходимостта и възможността за извършване на диагностична или оперативна хистероскопия може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.