Клинична гинекология

Клинична гинекология

Маточен кюретаж (абразио)

Маточният кюретаж (абразио) е малка гинекологична операция, която се извършва под обща краткотрайна венозна анестезия в специално оборудвана операционна зала от висококвалифициран АГ специалист в присъствието на анестезиолог.

 

Маточният кюретаж (абразио) се извършва в случаите, при които не може да се използва консервативен подход за поставяне на диагнозата.

 

Поради своя минимално инвзивен характер и възможността за адекватно обезболяване процедурата е свързана с незначителен дискомфорт и не нарушава съществено обичайното ежедневие на пациента. Престоят в лечебното заведение е от няколко часа.

 

Маточен кюретаж (абразио)

След щателна дезинфекция се пристъпва към оценка на дълбочината на маточната кухина (хистерометрия) и разширяване на канала на маточната шийка. Следва ревизия на съдържимото на маточната кухина чрез специален инструмент (кюрета).

 

При необходимост предварително се кюретира и лигавицата на маточната шийка (сепарирано пробно абразио). Полученият материал се изпраща за хистологично изследване.

 

Показанията за извършване на маточен кюретаж могат да бъдат различни:

  • Неправилни маточни кръвотечения;
  • Удебелена маточна лигавица (хиперплазия);
  • Премахване на доброкачествени образувания (полипи и др.);
  • Почистване на маточната кухина след спонтанен или предизвикан аборт, гроздовидна бременност и др. 

За повече информация относно възможностите за извършване на маточен кюретаж може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.