Клинична гинекология

Клинична гинекология

Цитонамазка

Цитонамазката представлява цитологично изследване на материал от повърхността на маточната шийка и от външната част на цервикалния канал, взет в хода на профилактичния гинекологичен преглед.

 

Полученият материал се фиксира и се изпраща в специализирана лаборатория за оценка от патологоанатом.

 

Чрез използване на оцветителни техники и микроскопско изследване патологът дава заключение относно вида и степента на промени в клетките, които се намират по повърхността на маточната шийка и началото на цервикалния канал.

 

Изследването не налага специална подготовка.

 

Цитонамазка

Обикновено се извършва в първите няколко дни след приключилата редовна менструация.

 

Резултатите са готови до няколко работни дни и се получават лично от пациента след консултация с Вашия лекуващ АГ специалист.

 

Цитонамазка
  • Редовното извършване на цитонамазка е пряко свързано с профилактиката на предраковите и раковите заболявания на маточната шийка;
  • Резултатите позволяват да се идентифицира тази група жени, които имат по-висок риск от възникване на някои предракови и ракови изменения на маточната шийка, т.е. на практика цитонамазката представлява средство за скрининг;

  • На тези т.нар. „цитологично сигнализирани” жени на втори етап се предлагат по-задълбочени клинични изследвания – колпоскопия, прицелна биопсия и др.

В България е най-разпространена класификацията на цитонамазките по РАР (Papanicolau). Според нея резултатите PAP I и PAP II се считат за „добри”, докато при резултати PAP III A, III B, IV и V се прави повторен преглед от АГ специалист.

 

МЦ МАРКОВС предлага адекватна консултация от квалифициран патологоанатом на всички цитонамазки взети в центъра. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена апаратура от висококвалифицирани АГ специалисти.

 

За повече информация за това как и кога да си направите цитонамазка може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.