Клинична гинекология

Клинична гинекология

Ехография на гърда

Ехографското изследване на гърдата е неинвазивен и безопасен метод за диагностика на редица доброкачествени и злокачествени процеси в млечната жлеза.

 

За целта се използват ултразвукови вълни, които преминават през тъканта на жлезата. По този начин се генерира ехографски образ на екран, който подлежи на внимателна интерпретация.

 

Основните предимства на метода са, че при него няма никакво облъчване (неинвазивен характер), извършва се лесно и бързо, без предварителна подготовка от страна на пациента.

 

Единственото условие е да има качествена ехографска апаратура и квалифициран АГ специалист.

 

Ехография на гърда

При наличие на съмнителна находка в хода на ехографския преглед на гърдата обикновено се препоръчват допълнителни диагностични изследвания.

 

За повече информация относно възможността за извършване на ехографски преглед на гърдата може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.