Клинична гинекология

Клинична гинекология

Колпоскопия

Колпоскопията представлява високоспециализирано гинекологично изследване, при което чрез оптичен уред (колпоскоп) се визуализира повърхността на маточната шийка, стените на влагалището и външните полови органи.

 

Методът е особено ценен и има голямо клинично приложение при оценката на т.нар. "цитологично сигнализирани" жени и скрининга на предраковите заболявания на маточната шийка (преканцерози).

 

Колпоскопията не налага специална подготовка от страна на пациента и обикновено се извършва в първите няколко чисти дни след приключване на последната редовна менструация.

 

Колпоскопия

Необходимите условия за извършването й са наличието на качествена медицинска апаратура (колпоскоп) с висока разделителна способност и висококвалифициран АГ специалист.

 

Обикновено показанията за извършване на колпоскопия са:

 

Колпоскопия
  • Абнормен резултат от профилактична цитонамазка (РАР III, ASCUS, ASC-H, персистираща LSIL);
  • Оценка на маточната шийка при жени с високорисков тип HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52);
  • Генитално кървене при полов контакт;
  • Неуточнено генитално кървене (вкл. в менопауза);
  • Дисплазия на маточната шийка (цервикална интраепителиална неоплазия - CIN);
  • Избор на място за прицелна биопсия;
  • Проследяване след инвазивни манипулации (конизация, LLETZ, диатермокоагулацияи др.).

В комбинация с другите диагностични методи (цитонамазка, прицелна биопсия) периодичното извършване на колпоскопия представлява абсолютно необходимо изследване в диагностичен и лечебен онкопрофилактичен план.

 

В допълнение, методът се използва и като помощно средство при диатермокоагулация на маточната шийка, електроконизация (LLETZ) и др.

 

На всички "колпоскопки-сигнализирани" жени на втори етап се предлагат допълнителни диагностични изследвания - прицелна биопсия, хистологично изследване и др.

 

 

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти пълната гама от изследвания, необходими за оценка на колпоскопския статус на жената. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена апаратура от висококвалифицирани специалисти.

 

За повече информация относно необходимостта за извършване на колпоскопия може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.