Естетична дерматология

Естетична дерматология

Естетична консултация

Естетичната консултация от квалифициран и опитен дерматолог се извършва с цел да се направи индивидуална оценка на състоянието на Вашата кожа и да се обсъдят потенциалните възможности за нейното третиране.

 

Тази консултация представлява първата много важна и решаваща стъпка, преди планирането и извършването на всяка дерматологична процедура.

 

По този начин се гарантира в максимална степен, че препоръчаните манипулации ще отговарят на Вашите очаквания, нужди и естетичен вкус.

 

Естетична консултация

Естетичната консултация със специалист дерматолог обикновено протича по следния начин:

  • Цел и притеснения от страна на пациента: Ще имате възможност да обсъдите на спокойствие Вашите специфични козметични и дерматологични проблеми според тяхното естество - поява на бръчки, загуба на обем, неравномерна текстура на кожата и др. В хода на този разговор ще споделите Вашите цели и очаквания за резултата от процедурата.

  • Медицинска история и оценка на кожата: Ще бъдете помолени да разкажете Вашата минала медицинска история, извършвани предходни естетични процедури, наличие на алергии, настоящ прием на лекарства и др. Вашият дерматолог ще оцени състоянието на кожата, анатомията на лицето и други свързани клинични фактори, с цел да се определи и предложи най-подходящата за Вас естетична процедура.

  • Персонализиран план за третиране: Въз основа на изложените от Вас притеснения, цели и клинична оценка на кожата, медицинският специалист ще създаде персонализиран план за третиране. Този план може да включва една или комбинация от процедури, които да доведат до постигане на оптимален резултат.

  • Цена и продължителност на индивидуалния план: Ще получите детайлна информация за цената на препоръчаните процедури, оценка на броя необходими сесии и интервала от време за осъществяването им. Ще Ви бъдат дадени подробни устни и писмени инструкции за грижите преди и след процедурата, както и времева последователност на очакваните резултати.

  • Информирано съгласие: В случай че изберете извършването на определена естетична процедура, ще Ви бъдат предоставени за подпис писмени формуляри за информирано съгласие, които подробно описват естеството на процедурата, потенциалните рискове, ползи, очаквани резултати и др.

Естетичната консултация представлява реална възможност за изработване на индивидуален план и персонализиран подход за третиране на тези специфични проблеми на кожата, които Ви притесняват, като същевременно Ви се гарантират в максимална степен реалистични очаквания и положителен резултат.

 

За повече информация и консултация от специалист по естетична дерматология с цел обсъждане на възможностите за извършване на различни естетични процедури може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.