Клинична дерматология

Дерматоскопия

Дерматоскопията е неинвазивен метод за детайлно оглеждане на повърхността на кожата и нейните образувания (бенки, съдови лезии, пигментации, заболявания на ноктите и др.) с помощта на уред, наречен дерматоскоп.

 

Уредът позволява увеличение на изследваните кожни структури до 10 пъти, което е значително повече от обикновен оглед с просто око.

 

Чрез дерматоскопски преглед може по-лесно да се направи разлика между доброкачествено и злокачествено изменение на кожата. По този начин се намалява и честотата на ненужното отстраняване на кожни образувания и се спомага за ранната диагноза на рака на кожата (меланом) и неговата профилактика.

 

Дерматоскопия

Дерматоскопското изследване е показано във всички случаи с повишен риск от малигнизиране на кожни образувания, както и при наличие на съмнителни лезии, които подлежат на проследяване в динамика.

 

При съвременната дерматоскопия може допълнително да се използва поляризирана светлина, която прави повърхността на кожата прозрачна и позволява изследване на по-дълбоките слоеве на епидермиса и дермата. В допълнение, дигиталното заснемане позволява обективно проследяване надинамиката на развитие и еволюция на кожното образувание във времето.

 

Извършването на дерматоскопски преглед не изисква специална подготовка от страна на пациента. Необходимо условие е използването на качествен дерматоскоп и допълнителна квалификация на дерматолога.

 

За повече информация относно възможността за извършване на дерматоскопия може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.