Клинична дерматология

Дерматохирургия

Кожните образувания (фиброми, папиломи, кондиломи, чери хемангиоми и др.) могат да се появят навсякъде по тялото, включително в областта на половите органи. Обикновено те имат доброкачествен характер и на практика са безопасни. В някои случаи, обаче,се наблюдава потенциал за злокачествена трансформация.

 

Кожните образувания могат да бъдат отстранени по медицински показания, по естетични съображения или превантивно.

 

Най-често се използва предварително планиран оперативен метод за премахването им, като полученият материал задължително се изпраща за хистологично изследване.

 

Дерматохирургия

Оперативното премахване кожното образувание се извършва в специално оборудвана за целта манипулационна от специалист дерматолог при стриктно спазване на всички правила за Вашата безопасност. Предварително се взема Вашето писмено информирано съгласие. 

 

В хода на манипулацията се използва подходящ инструментариум (скалпел, електро- или радиочестотен нож, лазер и др.), чрез който се осигурява изрязване на образуванието до здрава подлежаща тъкан. Най-често кръвозагубата е минимална или изобщо липсва. Целостта на кожата при нужда се възстановява.

 

Процедурата се извършва след щателна дезинфекция и подходяща анестезия, съобразена с големината и разположението на кожната лезия. Полученият материал се изпраща за хистологично изследване. Обикновено оперативното премахване на кожни образувания трае няколко минути и не налага болничен престой.

 

За повече информация относно възможността за оперативно премахване на каквото и да е кожно образувание от специалист дерматолог може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.