Клинична дерматология

Кожна биопсия

Кожната биопсия е инвазивна диагностична манипулация, чрез която се изрязва малко парче кожа, която впоследствие се изпраща за специализирано хистологично изследване от патологоанатом. Целта е да се уточни и прецизира окончателната диагноза с оглед предлагане на максимално прецизно и адекватно лечение.

 

Кожната биопсия се прави обичайно за диагностициране на различни кожни състояния и заболявания - някои възпалителните и/или инфекциозни процеси по повърхността на кожата, разграничаването между доброкачествени от злокачествените кожни образования и др.

 

Извършването на кожна биопсия се осъществява по няколко различни начина:

  • Чрез скалпел – изпъкналата повърхностна част на кожната лезия се отстранява чрез изрязване;
  • Пънч-биопсия – чрез специален хирургичен инструмент (наречен пънч) се изрязва кожна проба с кръгла форма, като получената рана се затваря с хирургичен шев. Използва се при плоски лезии на нивото на кожата.
  • Инцизионна биопсия – изрязване чрез скалпел на част от лезията, последвано от затваряне с хирургичен шев. Използва се при големи туморовидни изменения.
  • Ексцизионна биопсия – изрязване чрез скалпел на цялата кожна лезия и последващо затваряне на оперативния дефект с хирургичен шев. Тази техника се използва при малки туморовидни изменения (бенки, фиброми, малки злокачествени тумори), които подлежат на диагностично уточнени.

След вземането на кожната биопсия тъканната проба се поставя в контейнер с формалин. Последва транспортиране до хистологична лаборатория, допълнителна обработка (при необходимост) и микроскопско изследване от специалист патолого-анатом.

 

За извършването на кожна биопсия не е необходима специална предварителна подготовка. Важно е Вашият дерматолог да бъде предупреден в случай, че приемате медикаменти, които имат отношение към процеса на кръвосъсирване (аспирин, хепарин и др.). В случай на алергия към анестетици (лидокаин и др.) е добре това да бъде обсъдено с лекаря преди процедурата. При наличието на съществуваща бременност извършването на кожна биопсия следва да бъде внимателно прецизирано.

 

За повече информация относно възможността за извършване на кожна биопсия от специалист клиничен дерматолог можете да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.