Клинична психология

Клинична психология

Консултация с клиничен психолог с юноши

Ах, юноши!

 

Патрик Деларош, педопсихиатър пише, че юношеството не се разбира, а трябва да се изтърпи.

 

Юношеството е период на промяна, мост между детството и зрелостта.

 

Започва и преминава бурно... и подлага родителите на големи изпитания. 

 

Опозицията, чувствителността, избухливостта са само част от психологичното узряване, необходимо за индивидуализирането, независимостта и сепарацията на една личност.

 

Консултация с клиничен психолог с юноши

Но също така това е много крехък и уязвим период, през който младежите преминават трудно и болезнено. И така се появяват социалното отдръпване, промените в хранителните навици, спад на оценките в училище, странностите в поведението и много други.

 

В тези и в много подобни случаи е желателно да направите консултация с клиничен психолог...

 

МЦ МАРКОВС предлага различни и специализирани по своето естество консултации с психолог за юноши. За повече информация може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.