Гастроентерология

Гастроентерологията е медицинска специлност, която се занимава със заболяванията на храносмилателната система. Специалистите по гастроентерология поставят диагноза, лекуват и проследяват болестите на хранопровода, стомаха, черния дроб, панкреаса, жлъчните пътища, червата, ректума и ануса.

Целите на съвременната гастроентерология са насочени към ранната диагностика и профилактика на възпалителните, метаболитните, автоимунните и туморните заболявания на храносмилателната система.

 

Някои от най-честите клинични симптоми и признаци, които биха могли да ви насочат към необходимост от консултация със специалист по гастроентерология са:

 

  • Хронична коремна болка;
  • Хронични епизоди на кървене и/или болка в ануса и ректума
  • Отклонения в ритъма на дефекация (хронична диария и/или запек);
  • Киселини, рефлукс, хронично гадене и повръщане;
  • Отслабване на тегло, хронична умора, безапетитие без ясен произход;
  • Отклонение в лабораторните показатели (анемия, завишени стойности на чернодробните ензими и др.);
  • Фамилна обремененост за рак на стомаха, дебелото черво и ректума.

Консултацията със специалист по гастроентерология включва разговор за клиничните оплаквания и симптоми (повод на посещението), преглед на медицинската документация, общ (при необходимост) и коремен преглед, абдоминална ехография с ехографска апаратура от най-висок клас. В допълнение, обикновено се налага планиране и извършване на други специфични изследвания - образни, функционални, кръвни, фекални, ендоскопски, ректо- и аноскопски.

 

В една голяма част от случаите диагностиката, лечението и проследяването на хемороидалната болест могат да се осъществят в амбулаторни условия. Основните консервативни и нехирургични методи за лечение на хемороидалната болест са медикаментозния подход, лечението с връзково лигиране (band ligation) и фотокоагулацията.

В амбулаторни условия в МЦ МАРКОВС може да осъществите консултация и преглед от висококвалифициран специалист по гастроентерология, да направите абдоминална ехография и ано-ректален преглед с диагностика, а при необходимост и лечение на хемороидалната болест.

 

Въз основа на резултатите от прегледа и допълнителните изследвания ще бъде изготвен цялостен диагностично-лечебен план на поведение спрямо Вашия конкретен случай.

 

За повече информация относно възможностите за извършване на преглед и консултация от специалист гастроентеролог, може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.