Кардиология

Кардиологията е медицинска специалност с клинична насоченост към болестите на сърдечно-съдовата система.

 

Основната й цел е осигуряване на висококвалифицирана профилактика, диагностика, прогноза на еволюцията и прилагане на специфично лечение при пациенти със сърдечно-съдови заболявания.

 

Задачите на кардиологията са свързани с изучаване на патофизиологията и патогенезата на сърдечно-съдовите болести, осъществяване на диагностични процедури, лечение и профилактика на вродените и придобитите болести на сърцето и съдовете, подготовка за сърдечна и несърдечна хиругия, насочване за сърдечна катетаризация, ангиопластика, пейсиране, разпознаване и лечение на сърдечно-съдови усложнения от кардиологични или други извънсърдечни заболявания, експертна дейност и др.

 

Основните сърдечни заболявания предмет на дейност на кардиологията са: артериалната хипертония, атеросклерозата, дислипидемията, коронарната болест на сърцето, сърдечната недостатъност, вродените сърдечни аномалии, кардиомиопатията, белодробната тромбемболия, перикардит, миокардит, аритмиите, предсърдно мъждене и др.

 

Основните клинични симптоми, които може да бъдат свързани със сърдечно-съдови заболявния са:

  • Задух;
  • Замайване;
  • Гръдна болка;
  • Промени в сърдените ритъм и честота;
  • Високо кръвно налягане.

Преглед от специалист кардиолог може да бъде необходим и без наличие на клинични оплаквания.

 

В случай на фамилна обремененост за сърдечно-съдови заболявания или при наличие на рискови фактори като захарен диабет, високо кръвно налягане, тютюнопушене, хиперхолестеролемия, хипертриглицеридемия, при започване на нова тренировъчна програма и др.

 

По време на бременност често се отключват сърдечно-съдови заболявания като артериална хипертония, камерна екстрасистолия и дори кардиомиопатия. В подобни случаи е ноеобходимо внимателно проследяване в пренаталния период, включително и след раждането. При тези жени се наблюдава по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания в по-късна възраст и след менопаузата.

 

Преди планиране на каквато и да е несърдечна хирургична операция се извършва консултация с кардиолог и електрокардиограма за оценка на общото състояние на пациента, риска от оперативната интервенция и даване на насоки на поведение по време и следоперативния период и анестезията.

 

Много често постковидния синдром е сързан със сърдечно-съдови прояви, което налага консултация, проследяване и лечение от кардиолог.

 

Какво включва прегледа при кардиолог?

 


 

В разговор кардиологът се запознава с настоящите оплаквания на пациента, миналите и придружаващите заболявания, рискови фактори, фамилна анамнеза. Извършва се физикален преглед, измерване на артриално налягане, пулс, електрокардиография (ЕКГ). При необходимост се извършва образно изследване на съцето (ехокардиография), големите и периферните съдове. В някои случай се налага продължително мониториране на сърдечната дейност и артериалното налягане (Холтер).

 

Назначава се специфично лечение, практически съвети за контрола на сърдено-съдовото заболявание, проследява се състоянието на пациента, насочване за консултация с други специалисти.

 

При необходимост пациентът се насочва за интервенционална кардиология, която включва сърдечна катетаризация, ангиопластика, стентиране, валвулопластика (корекция на сърдечни пороци), корекция на вродени сърдечни аномалии или коронарна тромбектомия. При регистриране на ритъмна патология пациентът се насочва за електрофизиологично изследване или сърдечно пейсиране.

 

Дават се съвети за начина на живот, физическата дейност, хранителния режим с цел профилакика и превенция на сърдечно-съдовите заболявания.

 


 

 

В условията на извънболнична помощ в МЦ МАРКОВС може да осъществите консултация и преглед от висококвалифициран специалист кардиолог, да направите електрокардиограма (ЕКГ), ехокардиография (ехоКГ) и др. При необходимост в домашни условия може да ви бъде назначено извършване на холтер ЕКГ и холтер артериално налягане с апаратура собственост на центъра. Въз основа на така придобитата информация ще бъде направен цялостен лечебно-диагностичен план на поведение според Вашия конкретен случай.

 

За повече информация относно възможностите за извършване на преглед и консултация от специалист кардиолог може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.