Клинични методи за оценка на яйчниковия резерв

Д-р Елена Томова - кратка визитка

 

Д-р Елена Томова завършва Медицински Университет, гр. София през 2015 год., след което придобива специалност по Акушерство и гинекология в Аджибадем Сити Клиник болница Токуда. През годините осъществява редица стажове в Италия, Австрия и Германия.

 

Д-р Томова има подчертан интерес в областта на трансвагиналната и трансабдоминалната 2D и 3D ехография в АГ. Извършва фоликулометрия, хистеросонография, цитонамазка, колпоскопия, прицелна биопсия, електроконизация (LLETZ), хистероскопия (диагностична и оперативна), първична консултация при стерилитет, диагностициране и проследяване на бременност и др.

 

д-р Томова е част от екипа на МЦ МАРКОВС от 2023 год.

 

Какво представлява т.нар. оценка на яйчниковия (овариален) резерв?

Оценката на яйчниковия резерв дава информация за капацитета на яйчника да осигурява яйцеклетки в женския организъм, които могат съответно да бъдат оплодени и доведат до осъществяването на успешна бременност. На практика това представлява оценка на функционалния потенциал на яйчника. С напредване на възрастта той физиологично намалява.

 

 

Защо се извършва оценката на овариалния резерв?

Оценката на овариалния резерв се използва за прогнозиране на вероятността за настъпване на спонтанна бременност. Яйчниковият резерв корелира пряко с успеваемостта на една бъдеща ин витро процедура. При липса на планове за скорошно забременяване намаленият яйчников резерв може да бъде повод за обсъждане на възможността за евентуално замразяване на яйцеклетки.

 

 

Кое може да окаже негативно влияние върху съществуващия овариален резерв?

След извършване на оперативна интервенция върху яйчника e възможно да се наблюдава намаляване на неговия резерв. Това е особено характерно след премахването на големи овариални формации. Някои онкологични заболявания, налагащи химио- и лъчетерапия, също оказват неблагоприятно влияние върху овариалния резерв. Съществува и генетично предразположение – дъщерите на майки, чиято менопауза е настъпила по-рано, често пъти също имат намален яйчников резерв за възрастта си.

 

 

Кои са методите за определяне на овариалния резерв?

Оценката на овариалния резерв се осъществява с помощта на ехографско изследване на двата яйчника в комбинация с някои хормонални изследвания. Последните изискват вземане на венозна кръв в определени дни от менструалния цикъл.

 

 

Как се извършва ехографската оценка на овариалния резерв?

Ехографска оценка на яйчниковия резерв включва определяне на броя на антралните фоликули (AFC) и измерване на обема на яйчника. Антралните фоликули представляват фоликули с диаметър между 2 и 10 мм. Наличието на по-малко от 5 на брой антрални фоликула в яйчника по време на ранната фоликуларна фаза от менструалния цикъл е съмнително за намален овариален резерв. В хода на ехографско изследване в същата фаза се измерва и обема на яйчника в трите равнини. Този метод може да бъде допълнен чрез 3D ехография и Доплерово изследване на кръвоснабдяването на яйчника.

 

 

Какво да очаквате по време на ехографското изследване?

Ултразвуковото изследване за оценка на овариалния резерв е неинвазивен метод, който не изисква специална подготовка от страна на пациента. Прегледът се извършва на гинекологичен стол чрез трансвагинална ехография. Много важно е ехографското изследване да се планира и извършва в първите няколко дни след менструация (в ранната фоликуларна фаза).

 

 

Какво включва хормоналния анализ за оценка на овариалния резерв?

Хормоналният анализ за оценка на яйчниковия резерв се осъществява чрез вземане на венозна кръв. Това се извършва в определен период от менструалния цикъл. Фоликулостимулиращият хормон (FSH) и естрадиолът се изследват в ранната фоликуларна фаза - между 3-ти и 5-ти ден от менструалния цикъл. Препоръчителното време за проверка на стойностите на inhibin B е в 3-ти ден от менструалния цикъл. Антимюлеровият хормон (AMH) се изследва независимо от деня на менструалния цикъл.

 

 

Какви са основните ограничения на методите за оценка на овариалния резерв?

Методите за оценка на овариалния резерв дават информация за функционалното състояние на яйчника, но на практика не дават информация за качеството и потенциала за оплождане на яйцеклетките.

 

 

Какво ще кажете в заключение?

Оценката на овариалния резерв е комплексна и обикновено се основава на няколко взаимно допълващи се методa. Тя представлява неразделна част от първичната консултация при всяка двойката със съмнение за инфертилитет.

 

д-р Елена Томова