';

Ваксиниране срещу HPV

Ракът на маточната шийка се развива постепенно, като обикновено започва от специфични предракови изменения (т.нар. преканцерози) по повърхността й.

Счита се, че в основата му стои засягането на клетките на маточната шийка от определена група вируси, наречени човешки папилома вируси – HPV (human papilloma virus).

Папилома вирусите представляват разнородна група от вируси, която обхваща много и различни подтипове. Част от тях предизвикват доброкачествени изменения (например кондиломите), а други – имат онкогенен потенциал, т.е. предизвикват предракови изменения, които постепенно могат да се развият до рак на маточната шийка.

Въз основа на тези наблюдения възниква и идеята за създаване на ефективна ваксина, която да предпазва от заразяване с определени подтипове на човешки папилома вирус (HPV).

  • Ваксината срещу HPV следва да се прилага на момичета и девойки, които вече имат менструация, но не са започнали да водят полов живот.
  • При водене на полов живот преди ваксинирането е необходимо да се извърши едно специализирано изследване, наречено HPV-типизиране.
  • Ваксината срещу HPV следва да се прилага на момичета и девойки, които вече имат менструация, но не са започнали да водят полов живот.
  • При водене на полов живот преди ваксинирането е необходимо да се извърши едно специализирано изследване, наречено HPV-типизиране.

За повече информация относно възможностите за ваксиниране срещу HPV в МЦ МАРКОВС като средство за превенция срещу рак на маточната шийка може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в центъра.