';

Скрининг за преждевременно раждане

Раждането преди термин се нарича преждевременно. Преждевременното раждане представлява изключително сериозен проблем в съвременното акушерство, тъй като повишава в значителна степен перинаталната заболеваемост и смъртност. По тази причина пренаталният скрининг за преждевременно раждане представлява една от основните задачи на модерната женска консултация.

Ехографското измерване на дължината на маточната шийка представлява ефективно средство за оценка на риска от преждевременно раждане.

Колкото по-дълга е маточната шийка, толкова рискът за преждевременно раждане е по-малък. Обратното, при скъсена дължина на маточната шийка рискът нараства.

Измерването на дължината на маточната шийка обикновено се осъществява в хода на ехографския преглед на феталната морфология около 20 г.с. То може да се извърши чрез трансабдоминален (през корема) и трансвагинален (през влагалището) достъп. При втория подход оценката е значително по-точна. Обикновено се прави първоначална преценка през корема и при съмнение се преминава към преглед през влагалището. Преди 16 г.с. изследването няма практическа стойност.

Внимание: При дължина на маточната шийка под 2,5 см се приема, че рискът за преждевременно раждане е значително повишен. Тази ехографска находка налага във всички случаи допълнително диагностично уточняване.

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти ехографско измерване на дължината на маточната шийка в хода на прегледа на феталната морфология във втори и трети триместър на бременността. За повече информация може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в центъра.