';

Мониториране на плода

МЦ МАРКОВС предлага пълната гама от изследвания използвани в практиката за проследяване състоянието на плода – мониториране на детските сърдечни тонове (ДСТ) с включено регистриране на маточни контракции (т.нар. Non Stress Test), биофизикален профил (основен и разширен),  Доплерово изследване и др.

Видът и начина на проследяване се определят от Вашия лекар.

Мониторирането на детските сърдечни тонове (ДСТ) представлява „златен стандарт“ в наблюдението на ниско- и високорисковата бременност в късните гестационни срокове. Счита се, че по този начин се оценява по-добре състоянието на плода и се намалява риска от мъртво раждане.

Проследяването на ДСТ на плода в МЦ МАРКОВС протича по следния начин:

  • При бременни с нисък риск обикновено се започва с проследяване на ДСТ от 32 гестационна седмица (г.с.) веднъж на 2 седмици до 37 г.с. След това се продължава с ежеседмично следене на ДСТ до настъпване на раждането
  • При бременни с висок риск и придружаващи заболявания като артериална хипертония, прееклампсия, захарен диабет, интраутеринна ретардация на плода и др. проследяването на ДСТ с акушерски монитор започва в 32 г.с. или по-рано, един път (или повече) седмично, по преценка на Вашия лекар
  • Във всеки един гестационен срок на жизнеспособен плод с асоциирана структурна аномалия, която изисква интензивни неонатални грижи след раждането
  • Проследяване на ДСТ може да бъде компонент от изследването на биофизикалния профил (БФП) на плода
  • По преценка на Вашия наблюдаващ лекар
  • При бременни с нисък риск обикновено се започва с проследяване на ДСТ от 32 гестационна седмица (г.с.) веднъж на 2 седмици до 37 г.с. След това се продължава с ежеседмично следене на ДСТ до настъпване на раждането
  • При бременни с висок риск и придружаващи заболявания като артериална хипертония, прееклампсия, захарен диабет, интраутеринна ретардация на плода и др. проследяването на ДСТ с акушерски монитор започва в 32 г.с. или по-рано, един път (или повече) седмично, по преценка на Вашия лекар
  • Във всеки един гестационен срок на жизнеспособен плод с асоциирана структурна аномалия, която изисква интензивни неонатални грижи след раждането
  • Проследяване на ДСТ може да бъде компонент от изследването на биофизикалния профил (БФП) на плода
  • По преценка на Вашия наблюдаващ лекар

Мониторирането на ДСТ на плода в МЦ МАРКОВС се извършва в комфортна обстановка с качествена апаратура от обучени специалисти. За повече информация може да се свържете с Вашия лекар или да се обадите в центъра.