';

Микробиологично изследване

Микробиологичното изследване е метод, чрез който се изолират и идентифицират най-често срещаните микроорганизми (бактерии или гъби).

За целта в хода на стандартен гинекологичен преглед се взема материал от влагалището или от канала на маточната шийка (цервикалния канал), след което той се транспортира в специална хранителна среда до съответната микробиологична лаборатория.

Там материалът се посява на подходяща хранителна среда, след което при растеж на патогенни микроорганизми, последните се изолират и идентифицират. Резултатът обикновено е готов до няколко работни дни.

За повече информация относно необходимостта да се направи микробиологично изследване в МЦ МАРКОВС може да се обърнете към Вашия лекар.

  • Влагалището не е стерилен орган и често пъти в него се изолират различни видове микроорганизми. Някои от тях са необходими за поддържането на оптимална здравословна среда (например лактобацилите)
  • Други видове бактерии, наречени „условно патогенни”, обикновено съществуват във влагалището без да причиняват заболяване. В някои случаи, обаче, те могат да предизвикат или да допълнят картината на едно влагалищно възпаление
  • Трета част от бактериите са „задължително патогенни” – тяхното присъствие във влагалището винаги е свързано с различна по степен на изява заболяване
  • Резултатът от микробиологичното изследване на влагалищен секрет не бива да се абсолютизира и съответно лечението не трябва да се определя единствено и само от него
  • Диагнозата и лечебният план се прецизират от Вашия гинеколог след комплексна оценка на резултатите от анамнестичните данни, клиничните симптоми, микробиологичното изследване и обективната находка от гинекологичния преглед
  • Влагалището не е стерилен орган и често пъти в него се изолират различни видове микроорганизми. Някои от тях са необходими за поддържането на оптимална здравословна среда (например лактобацилите)
  • Други видове бактерии, наречени „условно патогенни”, обикновено съществуват във влагалището без да причиняват заболяване. В някои случаи, обаче, те могат да предизвикат или да допълнят картината на едно влагалищно възпаление
  • Трета част от бактериите са „задължително патогенни” – тяхното присъствие във влагалището винаги е свързано с различна по степен на изява заболяване
  • Резултатът от микробиологичното изследване на влагалищен секрет не бива да се абсолютизира и съответно лечението не трябва да се определя единствено и само от него
  • Диагнозата и лечебният план се прецизират от Вашия гинеколог след комплексна оценка на резултатите от анамнестичните данни, клиничните симптоми, микробиологичното изследване и обективната находка от гинекологичния преглед

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти пълната гама от микробиологични изследвания, необходими за оценка на гинекологичното състояние на жената. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена апаратура от високо квалифицирани специалисти.