';

Фетална морфология между 28-32 г.с

babyooo_1

Феталната морфология (фетус = плод, морфос = структура, логос = наука) представлява обстойно и високоспециализирано ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода. В зависимост от гестационния срок се получава информация относно феталното развитие и протичането на бременността.

Феталната морфология се извършва основно чрез 2D ехография. В хода на изследването при определени условия могат да се направят 3D снимки или 4D клипове, но това не представлява основната цел на прегледа.

Късната фетална морфология между 28-32 г.с. (оптимално около 28-30 г.с.) е третия по-важен ехографски преглед през бременността. Постепенно големината на плода нараства, което позволява по-лесното диагностициране на някои по-редки и/или по-дребни структурни аномалии. От друга страна, някои дефекти по начало имат по-късна клинична изява и на практика могат да бъдат диагностицирани едва в трети триместър.

  • Допълнително предимство на специализираното ултразвуково изследване между 28-32 г.с. е възможността за адекватна оценка на темпа на фетален растеж и развитие, както и извършването на Доплерово изследване на кръвотока в майчино-феталната и фето-плацентарната циркулация.
  • Поради напредналия гестационен срок обаче, значителната калцификация на костите и често неблагоприятното разположение на плода, ултразвуковото изследване в трети триместър има и своите ограничения.
  • Допълнително предимство на специализираното ултразвуково изследване между 28-32 г.с. е възможността за адекватна оценка на темпа на фетален растеж и развитие, както и извършването на Доплерово изследване на кръвотока в майчино-феталната и фето-плацентарната циркулация.
  • Поради напредналия гестационен срок обаче, значителната калцификация на костите и често неблагоприятното разположение на плода, ултразвуковото изследване в трети триместър има и своите ограничения.

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти и трите високо специализирани ехографски прегледа за оценка на феталната морфология в различните срокове на бременността. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена ултразвукова апаратура от високо квалифицирани специалисти.

За допълнителна информация относно възможностите за извършване на ехографски преглед на феталната морфология в трети триместър в МЦ МАРКОВС може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в центъра.