';

Контрацепция

Контрацепцията представлява основен метод на семейно планиране. С нейна помощ се ограничава броя на нежеланите забременявания и се осигурява оптимален интервал между две бременности.

Контрацепцията обикновено се използва по желание. В някои случаи методът се препоръчва и от медицинска гледна точка (например, когато едно потенциално забременяване е противопоказано поради съпътстващо заболяване и др.).

Съществуват различни методи и средства за контрацепция – естествени, хормонални, вътрематочни, бариерни методи и др. Най-широко използвана и ефективна е хормоналната контрацепция.

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти пълната гама от  консултации при избор на метод за контрацепция или хормоно-заместителна терапия в комфортна обстановка от високо квалифицирани специалисти.

За повече информация относно възможностите и избора на контрацепция в МЦ МАРКОВС може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в центъра.