';

Фетална морфология между 18-23 г.с.

Феталната морфология (фетус = плод, морфос = структура, логос = наука) представлява обстойно и високоспециализирано ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода. В зависимост от гестационния срок се получава информация относно феталното развитие и протичането на бременността.

Феталната морфология между 18-23 г.с. (оптимално около 20-22 г.с.). е вторият важен ехографски преглед през бременността. Специализираното ултразвуково изследване в този гестационен срок позволява внимателно оглеждане на всички органи и структури на плода, вкл. преглед на феталното сърце (т.нар. фетална ехокардиография), както и редица други структури – мозък, гръбнак, лице, крайници и др.

Феталната морфология се извършва основно чрез 2D ехография. В хода на изследването при определени условия могат да се направят 3D снимки или 4D клипове, но това не представлява основната цел на прегледа.

  • По правило феталното сърце, гръбнак и лице са трудни за оглед в по-ранните гестационни срокове. В допълнение, централната нервна система на плода (мозъка) се развива много бързо с напредването на бременността.
  • По тези причини обикновено основният преглед на феталната морфология се планира между 18-23 г.с. Именно при този преглед се изключват или установяват по-голямата част от възможните за диагностициране структурни аномалии на плода.
  • Тогава се извършва и допълнителен ехографски скрининг за хромозомни аномалии на плода, както и ехографски скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на дължината на маточната шийка.
  • В някои случаи е показано и Доплерово изследване на кръвотока между майката и плода.
  • При бременни с наднормено тегло е разумно прегледът на феталната морфология във втори триместър да бъде планиран след 22 г.с.
  • По правило феталното сърце, гръбнак и лице са трудни за оглед в по-ранните гестационни срокове. В допълнение, централната нервна система на плода (мозъка) се развива много бързо с напредването на бременността.
  • По тези причини обикновено основният преглед на феталната морфология се планира между 18-23 г.с. Именно при този преглед се изключват или установяват по-голямата част от възможните за диагностициране структурни аномалии на плода.
  • Тогава се извършва и допълнителен ехографски скрининг за хромозомни аномалии на плода, както и ехографски скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на дължината на маточната шийка.
  • В някои случаи е показано и Доплерово изследване на кръвотока между майката и плода.
  • При бременни с наднормено тегло е разумно прегледът на феталната морфология във втори триместър да бъде планиран след 22 г.с.

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти и трите високо специализирани ехографски прегледа за оценка на феталната морфология в различните срокове на бременността. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена ултразвукова апаратура от високо квалифицирани специалисти.

За повече информация относно възможностите за извършване на ехографски преглед на феталната морфология във втори триместър в МЦ МАРКОВС може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в центъра.