';

Ехографско изследване на гърда

Ехографското изследване на млечните жлези е неинвазивен и безопасен метод за диагностика на редица доброкочаствени и злокачествени процеси.

Излползват се звукови вълни преминаващи през тъканта на жлезата и се генерира ехографски образ на екран, който подлежи на интерпретация.

Основните предимства на метода са, че при него няма никакво облъчване, извършва се лесно и бързо, без предварителна подготовка от страна на пациента.

При наличие на съмнителна находка в хода на прегледа обикновено се препоръчват допълнителни диагностични изследвания.

За повече информация относно възможността за извършване на ехография на млечната жлеза в МЦ МАРКОВС може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в центъра.