';

Ехография в Акушерството

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти пълната гама от високоспециализирани ехографски прегледи в хода на бременността.

Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена ултразвукова апаратура от висококвалифицирани специалисти.

Ултразвуковото изследване (известно още като ехография, видеозон) е неинвазивен метод, при който се използват звукови вълни, за да се визуализира на екрана плода преди раждането. За целта е необходимо наличие на качествена ехографска апаратура и квалифициран изследовател. От по-голямо значение е опита на екзминатора.

В МЦ МАРКОВС ултразвуковото изследване се използва ежедневно в Акушерството за:

 • Диагностициране на ранната бременност и нейните потенциални усложнения
 • Диагностициране на гинекологични заболявания
  в хода на бременността – миома на матката, яйчникови кисти, аднексиални формации и др.
 • Диагноза на многоплодната бременност и нейните потенциални усложнения, ехографска оценка
  на хориалността
 • Фетална биометрия – чрез ултразвуковото изследване
  е възможно да се измерят различни органи и структури
  на плода (глава, корем, крайници и др.).
  Измерванията могат да бъдат съпоставени с
  нормалните им стойности за съответния гестационен срок.
  По този начин се преценява феталния растеж и развитие.
 • Фетална биометрия – чрез ултразвуковото изследване
  е възможно да се измерят различни органи и структури
  на плода (глава, корем, крайници и др.).
  Измерванията могат да бъдат съпоставени с
  нормалните им стойности за съответния гестационен срок.
  По този начин се преценява феталния растеж и развитие.
 • Фетална морфология – ултразвуковото изследване е основен метод за диагностициране на структурните (анатомичните) аномалии на плода. Прегледът на феталната морфология може да се извърши в различните гестационни срокове. Препоръчително e плодът да бъде внимателно огледан между 11-13+6 гестационна седмица (г.с.), 18-23 г.с. и 28-32 г.с.
 • Ултразвуков скрининг за хромозомни аномалии (ХЗА) на плода – установяването на определени ехографски маркери или структурни дефекти повишава риска за асоциирана хромозомна аномалия (ХЗА) на плода.  В подобни случаи на втори етап се предлагат допълнителни диагностични изследвания.
 • Ултразвуков скрининг за преждевременно раждане – основава се на ехографско измерване на дължината на маточната шийка. Изследването се извършва по трансвагинален (през влагалището) или трансабдоминален (през корема) достъп. Трансвагиналното измерване е значително по-точно.

  Ехографският скрининг за преждевременно раждане се извършва на практика при всеки ултразвуков преглед и може да се повтаря в по-късните гестационни срокове. Обикновено в ранните срокове на бременността маточната шийка е достатъчно дълга. Скъсяването на нейната дължина най-често се наблюдава в периода между 18-23 г.с. Счита се, че при дължина на маточната шийка по-малко от 25 мм рисковете за преждевременно раждане нарастват значимо.

 • Фетална ехокардиография (ФЕхоКГ) – представлява високоспециализиран ехографски преглед на сърцето на плода. Може да се извършва в различните гестационни срокове според показанията. Традиционно ФЕхоКГ се планира около 20-22 г.с., но е възможно да се извърши по-рано или по-късно в хода на бременността.

  В ранните гестационни срокове ФЕхоКГ обикновено е показана предимно при високорискови бременни (с обременена фамилна анамнеза, със съмнение за сърдечна аномалия на плода от предходен преглед и др.).

 • Доплерово изследване на кръвотока в майчино-феталната и фето-плацентарната циркулация – представлява високоспециализиран ехографски преглед, чрез който се оценява и проследява състоянието на плода. Изследването се използва основно като средство за скрининг или за проследяване на високорисковата бременност (бременност усложнена с вродена тромбофилия, повишено кръвно налягане, захарен диабет, Rh-изоимунизация и др.).
 • Диагностициране на ранната бременност и нейните потенциални усложнения
 • Диагностициране на гинекологични заболявания
  в хода на бременността – миома на матката, яйчникови кисти, аднексиални формации и др.
 • Диагноза на многоплодната бременност и нейните потенциални усложнения, ехографска оценка
  на хориалността
 • Фетална биометрия – чрез ултразвуковото изследване
  е възможно да се измерят различни органи и структури
  на плода (глава, корем, крайници и др.).
  Измерванията могат да бъдат съпоставени с
  нормалните им стойности за съответния гестационен срок.
  По този начин се преценява феталния растеж и развитие.
 • Фетална биометрия – чрез ултразвуковото изследване
  е възможно да се измерят различни органи и структури
  на плода (глава, корем, крайници и др.).
  Измерванията могат да бъдат съпоставени с
  нормалните им стойности за съответния гестационен срок.
  По този начин се преценява феталния растеж и развитие.
 • Фетална морфология – ултразвуковото изследване е основен метод за диагностициране на структурните (анатомичните) аномалии на плода. Прегледът на феталната морфология може да се извърши в различните гестационни срокове. Препоръчително e плодът да бъде внимателно огледан между 11-13+6 гестационна седмица (г.с.), 18-23 г.с. и 28-32 г.с.
 • Ултразвуков скрининг за хромозомни аномалии (ХЗА) на плода – установяването на определени ехографски маркери или структурни дефекти повишава риска за асоциирана хромозомна аномалия (ХЗА) на плода.  В подобни случаи на втори етап се предлагат допълнителни диагностични изследвания.
 • Ултразвуков скрининг за преждевременно раждане – основава се на ехографско измерване на дължината на маточната шийка. Изследването се извършва по трансвагинален (през влагалището) или трансабдоминален (през корема) достъп. Трансвагиналното измерване е значително по-точно.

  Ехографският скрининг за преждевременно раждане се извършва на практика при всеки ултразвуков преглед и може да се повтаря в по-късните гестационни срокове. Обикновено в ранните срокове на бременността маточната шийка е достатъчно дълга. Скъсяването на нейната дължина най-често се наблюдава в периода между 18-23 г.с. Счита се, че при дължина на маточната шийка по-малко от 25 мм рисковете за преждевременно раждане нарастват значимо.

 • Фетална ехокардиография (ФЕхоКГ) – представлява високоспециализиран ехографски преглед на сърцето на плода. Може да се извършва в различните гестационни срокове според показанията. Традиционно ФЕхоКГ се планира около 20-22 г.с., но е възможно да се извърши по-рано или по-късно в хода на бременността.

  В ранните гестационни срокове ФЕхоКГ обикновено е показана предимно при високорискови бременни (с обременена фамилна анамнеза, със съмнение за сърдечна аномалия на плода от предходен преглед и др.).

 • Доплерово изследване на кръвотока в майчино-феталната и фето-плацентарната циркулация – представлява високоспециализиран ехографски преглед, чрез който се оценява и проследява състоянието на плода. Изследването се използва основно като средство за скрининг или за проследяване на високорисковата бременност (бременност усложнена с вродена тромбофилия, повишено кръвно налягане, захарен диабет, Rh-изоимунизация и др.).

За повече информация относно възможностите и видовете ехографски прегледи през бременността в МЦ МАРКОВС може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в центъра.