';

ВЪЗМОЖНОСТИ

МЦ МАРКОВС предлага в областта на Акушерството:
 • Съвременна и персонализирана женска консултация
 • Диагноза на ранната бременност и нейните усложнения
 • Диагноза на многоплодната бременност и ранна ехографска оценка на хориалността
 • Диагноза на извънматочната бременност
 • Третиране на всички форми на аборт – спонтанен, терапевтичен, по желание, медикаментозен, инструментален и др.
 • Проследяване на нормалната и високорисковата бременност
 • Ехографска оценка на феталната морфология и пренатална диагностика на вродените структурни аномалии на плода между 11-13+6 г.с. с ехографска апаратура с възможности за изследване в режим на 2D, 3D и 4D
 • Ехографски скрининг за хромозомни аномалии между 11-13+6 г.с. чрез измерване на нухалната транслуценция, оценка на носната кост, кръвотока в ductus venosus,трикуспидалната клапа, дясна подключична артерия и др.
 • Проследяване на детските сърдечни тонове с акушерски монитор в трети триместър на бременността
 • Високочестотна трансвагинална фетална ехокардиография между 11-13+6 г.с. за ранна оценка на феталното сърце и изключване на вродена сърдечна малформация в първи триместър на бременността
 • Ехографска оценка на феталната морфология и пренатална диагностика на вродените структурни аномалии на плода между 18-23 г.с. с ехографска апаратура с възможности за изследване в режим на 2D, 3D и 4D
 • Ехографски скрининг за хромозомни аномалии между 18-23 г.с. чрез комплексна и пълноценна оценка на феталната морфология и множество ехографски маркери
 • Ехографски скрининг за хромозомни аномалии между 18-23 г.с. чрез комплексна и пълноценна оценка на феталната морфология и множество ехографски маркери
 • Ехографски скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на дължината на маточната шийка между 18-23 г.с. по трансабдоминален и трансвагинален достъп
 • Фетална ехокардиография (пренатална диагноза на вродените сърдечни аномалии на плода) между 18-23 г.с.
 • Доплерово изследване на кръвотока на майката и плода в различните срокове на бременността – в първи, втори и трети триместър на бременността
 • Идентифициране и проследяване при високорискова бременност – бременност усложнена с вродена тромбофилия, диабет, прееклампсия, заболявания на щитовидната жлеза и др.
 • Идентифициране, диагноза, мониториране, оценка на прогнозата и прецизиране на поведението в случаите със застрашен плод
 • Консултации с експерти от различни медицински специалности по всички проблеми на нормалната и високорискова бременност, раждането и послеродовия период