Естетична гинекология

Естетична гинекология

Естетична гинекология

Естетичната гинекология е сравнително нова дисциплина, която изключително бързо навлиза в клиничната практика. Нейната поява и развитие са олицетворение на естествения стремеж за постоянно подобряване качеството на живот на съвременната жена.

В областта на естетичната гинекология на първо място се отделя внимание на естетиката. За съжаление, процесите на стареене се отразяват на цялото ни тяло, вкл. и на нашите външни полови органи.

 

Една от най-важните задачи на естетичната гинекология е да възстанови загубата на плътност и здравина на кожата (и лигавицата) в интимната област. Основната цел е да се възвърне намаления тургур и обем, да се изгладят несъвършенствата по лабиите, да се стегне вагиналната стена и др.

 

Това се постига чрез използването на една широка гама от различни апаратни процедури, инжектирането на серуми, филъри и др. в интимната област.

 

Естетична гинекология

С методите на естетичната гинекология се третират и проблеми свързани с функционалността. С напредване на възрастта в над 85% от жените се наблюдават увеличена вагинална сухота, болезнени полови контакти, изпускане на урина при физическо усилие (стрес инконтиненция), отпускане на влагалището и околните тъкани и др. Тези оплаквания до голяма степен се дължат на постепенното отпадане на хормоналната дейност, на някои генетични особености, травматично раждане и др.

 

За целта се използват локални нехормонални и хормонални препарати, хормонозаместителна терапия (в менопаузата) и др. В определени случаи допълнително се извършват и различни апаратни процедури, целящи подобряване кръвотока и производството на растежни фактори (колаген и еластин), както и такива за профилактика на мускулатурата на тазовото дъно. Използват се и разнообразни интимни инжекционни терапии, най-често с хиалуронова киселина или собствена плазма на пациента. При липса на ефект се преминава към оперативно възстановяване на нормалната статика на половата система.

 

Не на последно място естетичната гинекология акцентира и върху грижите за сексуалното здраве на жената. Намаленото или загубено сексуално усещане (поради минало травматично раждане, отпускане на влагалищните стени и др.) могат да бъдат възстановени чрез използването на различни методи – апаратни процедури, инжекционни терапии и др. Подобрената функционалност и естетика решават на практика неприятните проблеми като вагиналната сухота, болезнените полови контакти, вторичната липса на сексуално удоволствие и др. В тези случаи подходът е индивидуален, холистичен и често пъти излиза извън пределите на конвенционалната гинекология.

 

В МЦ МАРКОВС може да намерите необходимите специалисти по естетична гинекология и клиничен психолог, които да Ви бъдат от помощ за провеждане на първична консултация и изготвяне на план за лечение по метода „стъпка по стъпка“.

 

За повече информация може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в МЦ МАРКОВС.