';
20170609_130057
20170609_130057

Специални грижи за недоносените в МЦ МАРКОВС

Квалифицираните и високотехнологични грижи на специалистите в интензивните неонатологични отделения позволяват на много недоносени деца да бъдат изписани и да се приберат по домовете си с техните родители. Това, разбира се, е един прекрасен и дългоочакван момент. Често пъти, обаче, той се превръща и в едно голямо предизвикателство, защото поставя на преден план въпроса: „А сега какво да правим с бебето?“.

Голяма част от недоносените деца имат редица съпътстващи проблеми като бронхо-пулмонална дисплазия, интравентрикуларни кръвоизливи, ретинопатия и др. Други са в етап на възстановяване от ранни оперативни интервенции, вродени инфекции или имат нарушено хранене и растеж. Това неминуемо налага специален и индвидуализиран подход и чести посещения при различни специалисти през първата година от живота.

Неонатолозите (или микропедиатрите) са специалистите, които безспорно имат най-широк поглед върху проблемите на недоносените деца. Те имат нелеката задача да помогнат на техните родители в полагането на онези специфични грижи, които осигуряват в максимална степен един нормален темп на растеж и развитие.

В МЦ МАРКОВС работят висококвалифицирани неонатолози от водещите неонатологични отделения в България. За повече информация и допълнителни въпроси може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в центъра.