История

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАРКОВС възниква преди близо 20 години като семейно начинание на д-р Димитър Марков и д-р Петър Марков. Обособява се като малък бутиков център, оборудван с високотехнологична ехографска апаратура, специализиран в областта на пренаталната диагностика и онкопрофилактиката в гинекологията. От самото създаване на центъра в него неизменно участва и проф. д-р Донка Байкова, доайенът на българското хранене и диететика.

 

 

През 2009 год. към екипа нa МЦ МАРКОВС се присъединява д-р Елена Павлова, а две години по-късно и д-р Диляна Атанасова - по онова време млади специалисти с интереси в областта на пренаталната диагностика, 3D/4D ехография и профилактиката в онкогинекологията. През годините МЦ МАРКОВС се изгражда не само и единствено като клиничен център за предоставяне на високоспециализирана медицинска помощ, но и като научно ядро за постоянно академично развитие и растеж. Постепенно екипът от специалисти на МЦ МАРКОВС се разширява значително, като огромна част от него защитава научни дисертации в различни клинични направления на медицинатa.

 

 

Лекарите от МЦ МАРКОВС са сред учредителите и основен двигател за създаването на Българската Асоциация по Ултразвук в Акушерството и Гинекологията (БАУАГ) през 2006 год. Специалистите от МЦ МАРКОВС са водещи лектори в ежегодните обучителни курсове на БАУАГ, които към момента наброяват над петнадесет. Понастоящем проф. Димитър Марков и д-р Елена Павлова са членове на Управителния съвет на БАУАГ.

 

 

Екипът на МЦ МАРКОВС е пионер и организатор на високоспециализираните обучителни курсове по 3D/4D ехография в Акушерството и гинекологията под егидатата на Vienna International School of Ultrasound (VISUS). Наскоро се проведе поредния IV-ти VISUS курс в България организиран от МЦ МАРКОВС.

 

 

В началото на 2022 год. МЦ МАРКОВС се премести в нова модерна сграда в София. Тя е на седем етажа, с множество кабинети, няколко манипулационни, операционен блок, дневен стационар, зали за обучение и др. Всички кабинети са просторни и са оборудвани с ултрамодерна медицинска апаратура.

 

 

Към момента в МЦ МАРКОВС работят над 30 опитни лекари от престижни столични болници от различни медицински специалности. Нашият стремеж е постоянно да разширяваме набора от медицински услуги и дейности, които предлагаме в атмосфера на екипност, висок професионализъм и всеотдайна грижа за пациента.