';

Ирина Заркова

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2017-2021 г.

Частна психологична практика

2015-2021 г.

Психолог към ДКЦ Асцендент – психологична работа с деца, юноши, възрастни

2011-2015 г.

Психолог в Институт по социални дейности и практики (ИСДП)

2011-2015 г.

Консултант в Център за обществена подкрепа ( работа с деца и юноши с невротична и психотична симптоматика, работа с родители)

2010-2011 г.

Психолог в център „ Сигурност” гр. Костинброд – Сдружение Алфа-Клуб „Да Оцелееш“, консултант деца

2010-2011 г.

Психолог към Фондация ДИРОЗ – „ Деца и родители отново заедно” гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2010 г.

Магистратура „ Детска и юношеска психология и институции” Университет Париж 10 – Нантер, Париж, Франция

2008 г.

Бакалавър „Психология”
Бургундски Университет, Дижон, Франция

2001 г.

9-та Френска езикова гимназия (ФЕГ),  „Алфонс дьо Ламартин“, София

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Публикации и участие в глави на издания в областта на психологическата помощ

Над 10 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2018 г.

Член на Българското психоаналитично пространство

От 2018 г.

Член на Парижкото психоаналитично пространство

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Френски, руски, английски

Ирина Заркова

Професионална дейност

2010-2021г. – Частна психологична практика

2015-2017г. – Психолог към ДКЦ Асцендент – психологична работа с деца, юноши, възрастни

2011-2015г. -Психолог в Институт по социални дейности и практики (ИСДП)

2011-2015г. – Консултант в Център за обществена подкрепа ( работа с деца и юноши с невротична и психотична симптоматика, работа с родители)

2010-2011г. – Психолог в център „ Сигурност” гр. Костинброд – Сдружение Алфа-Клуб „Да Оцелееш“, консултант деца

2010-2011г. – Психолог към Фондация ДИРОЗ – „ Деца и родители отново заедно” гр. София

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2010г. – Магистратура „ Детска и юношеска психология и институции” Университет Париж 10 – Нантер, Париж, Франция

2008г. – Бакалавър „Психология” Бургундски Университет, Дижон, Франция

2001г. – 9-та Френска езикова гимназия (ФЕГ), „Алфонс дьо Ламартин“, София

Научни трудове и дейност

Публикации и участие в глави на издания в областта на психологическата помощ

Над 10 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Професионални организации

От 2018г.  – Член на Българското психоаналитично пространство

От 2018г. – Член на Парижкото психоаналитично пространство

Чужди езици

Френски, руски, английски