';

Женска консултация

Женската консултация представлява комплекс от пренатални грижи, които се предлагат с цел да се осигури спокойно и безпроблемно протичане на бременността. Проследяването започва с установяването на бременността, продължава с планирането на последващите посещения и прегледи (фетална морфология, фетална ехокардиография и др.), извършването на лабораторни и инструментални изследвания (биохимичен скрининг, неинвазивно пренатално тестуване, записи на детските сърдечни тонове и др.), подготовката за раждането и завършва след първите 40 дни в послеродовия период.

В МЦ МАРКОВС се използва индивидуализиран подход за проследяване на всяка бременна. Основната ни цел е своевременно да идентифицираме жените с  по-висок риск от развитие на най-честите усложнения в хода на бременността. В зависимост от резултатите от извършените изследвания се определят и броя и честотата на посещенията в женската консултация.

За повече информация относно възможните пакети за проследяване в женската консултация на МЦ МАРКОВС може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в центъра.