';

Прицелна биопсия

В хода на провеждането на колпоскопията е възможно да се установят атипични участъци по повърхността на маточната шийка. В подобни случаи Вашият лекар може да Ви предложи да вземе тъканна проба от изменения участък (биопсия) с помощта на специални инструменти (биопсични щипки) под постоянен визуален контрол.

Процедурата се нарича прицелна биопсия. Повечето жени усещат само слабо ощипване при взимането на пробата.

Взетата тъкан се изпраща в специализирана лаборатория за изследване от лекар – патологоанатом.

Резултатът от хистологичното изследване се получава след около една седмица. Въз основа на него се взема решение за последващото терапевтично поведение.

За повече информация относно възможностите и необходимостта от извършване на прицелна биопсия в МЦ МАРКОВС може да се обърнете към Вашия лекуващ лекар или да се обадите в центъра.