';

Срининг за преждевременно раждане

Раждането преди термин се нарича преждевременно. Преждевременното раждане представлява изключително сериозен проблем в съвременното акушерство, тъй като повишава в значителна степен перинаталната заболеваемост и смъртност.

Ехографското измерване на дължината на маточната шийка представлява ефективно средство за оценка на риска от преждевременно раждане. Колкото по-дълга е маточната шийка, толкова рискът за преждевременно раждане е по-малък. Обратното, при скъсена дължина на маточната шийка рискът нараства.

Измерването може да се извърши чрез трансабдоминален (през корема) и трансвагинален (през влагалището) достъп. При втория подход оценката е значително по-точна.

Измерването на маточната шийка обикновено се осъществява в хода на ехографския преглед на феталната морфология около 20 г.с. Възможно е то да се извърши и в по-късните гестационни срокове. По-рано от 16-18 г.с. изследването няма практическа стойност.

При дължина на маточната шийка под 2,5 см се приема, че рискът за преждевременно раждане е значително повишен, което налага допълнително диагностично уточняване.

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти ехографско измерване на маточната шийка в хода на прегледа на феталната морфология във втори и трети триместър на бременността.