';

Фетална морфология между 11-13 г.с.

Феталната морфология (фетус = плод, морфос = структура, логос = наука) представлява обстойно и високоспециализирано ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода. В зависимост от гестационния срок се получава информация относно феталната анатомия и развитие.

За оценката на феталната морфология между 11-13+6 г.с. (оптимално между 12-13+6 г.с.) е необходимо сканиране през корема (трансабдоминално) или през влагалището (трансвагинално). От изключително значение е опита на екзаминатора и качествата на използваната ехографска апаратура.

Прегледът се извършва основно чрез 2D ехография. Междувременно могат да се правят и 3D снимки или 4D клипове, но поради малките размери на плода за получаването на качественин изображения е необходимо трансвагинално сканиране (през влагалището).

Основната цел на ехографския преглед за оценка на феталната морфология в МЦ МАРКОВС между 12-13+6 г.с. е:

 • Да се извърши фетална биометрия и да се потвърди с точност гестационния срок
 • Да се направи оценка на основните органи и системи на плода, за да се изключат редица структурни дефекти
 • Да се оцени риска за асоциирана хромозомна аномалия чрез изследване на някои ехографски маркери, които моделират този риск
 • Да се направи скрининг за прееклампсия и интраутеринна ретардация чрез Доплерово изследване на маточните артерии
 • Първата задача на прегледа на феталната морфология между 11-13+6 г.с. (оптимално 12-13+6 г.с.) е да се установи, че бременността се развива в матката, да се направят някои измервания, да се уточни точната гестационна възраст и да се определи вероятния термин за раждане.
 • След това се пристъпва към оценка на основните органи и системи на плода. Изследват се формата на главата, вкостяването на черепните кости, основните мозъчни структури, орбитите, лицето, сърцето, диафрагмата, предна коремна стена, стомаха, бъбреците, пикочния мехур и крайниците. Определя се локализацията на плацентата и броя на съдовете в пъпната връв.
 • Чрез прегледа на феталната морфология между 12-13+6 г.с. се диагностицират редица големи структурни аномалии на плода. Своевременното установяване на тежки и несъвместими с живота дефекти дава възможност за прекъсване на бременността по медицински показания в ранен гестационен срок.
 • Високочестотната трансвагинална фетална ехокардиография между 12-13+6 г.с. позволява ранното диагностициране, респ. изключване на редица вродени сърдечни малформации. Обикновено тя е показана при бременни с висок риск.
 • Специализираният ехографски преглед между 12-13+6 г.с. се използва и за оценка на някои ехографски маркери, чието наличие повишава риска за асоциирана хромозомна аномалия (ХЗА) на плода – увеличената дебелина на нухалната транслуценция, липсата на носна кост, регургитацията в трикуспидалната клапа, абнормния кръвоток в ductus venosus, аберантния ход на дясна подключична артерия и др. По този начин феталната морфология в първи триместър се използва и като ефективно средство за ранен ехографски скрининг за ХЗА, вкл. за синдром на Даун.
 • В хода на прегледа се прави и Доплерово изследване на кръвотока в маточните артерии. Наличието на абнормен кръвоток идентифицира бременните с по-висок риск от развитие на повишено кръвно налягане (прееклампсия), забавяне в темпа на фетален растеж (интраутеринна ретардация) и др. в по-късните гестационни срокове.
 • При бременни с наднормено тегло е изключително важно да се направи преглед на феталната морфология чрез високочестотна трансвагинална (през влагалището) ехография между 12-13+6 г.с. В тези случаи оценката на феталната морфология през корема е силно затруднена и адекватно визуализиране може да се планира едва след 22 г.с.

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти и трите високо специализирани ехографски прегледа за оценка на феталната морфология – в първи, втори и трети триместър. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена ултразвукова апаратура от високо квалифицирани специалисти.

За повече информация относно възможностите за извършване на ехографски преглед на феталната морфология първи триместър в МЦ МАРКОВС може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в центъра.

Внимание: Поради малките размери на плода и последващото бурно развитие, ехографската оценка на феталната морфология между 12-13+6 г.с. обикновено се повторя в по-късен срок на бременността.