';

Доплерово изследване

Доплерово-изследване

Доплеровото изследване представлява високоспециализиран ехографски преглед, чрез който се прави оценка на характеристиката на кръвотока при бременната и плода.

Извършва се в различните гестационни срокове от квалифициран специалист със съвременна ехографска апаратура, обикновено в хода на прегледа на феталната морфология.

Доплеровото изследване се използва в практиката за проследяване състоянието на бременната и плода преди раждането. Извършването му идентифицира тази група бременни, които имат по-висок риск от развитие на някои късни усложнения на бременността – повишено кръвно налягане на майката, изоставане в темпа на фетален растеж и др.

В допълнение, в някои случаи с хронично фетално страдание Доплеровото изследване спомага в избора и прецизирането на правилното акушерско поведение.

  • Чрез Доплерово изследване се проследяват всички случаи с високорискова бременност и опасност от фетално страдание (прееклампсия, захарен диабет, Rh-изоимунизация, вродена тромбофилия и др.). 
  • Цветното Доплерово изследване може да бъде използвано и при диагностицирането на някои структурни аномалии на плода.

МЦ МАРКОВС предлага на всички свои пациенти пълната гама от Доплерови изследвания в хода на бременността. Прегледите се извършват в комфортна обстановка с качествена ехографска апаратура от висококвалифицирани специалисти. 

За повече информация относно необходимостта от извършване на Доплерово изследване в различните гестационни срокове може да се обърнете към Вашия лекар в МЦ МАРКОВС или да се обадите в центъра.