';
20170609_130057
20170609_130057

Специални грижи за недоносените в МЦ МАРКОВС

Квалифицираните и високотехнологични грижи в неонатологичните
интензивни отделения позволява изключително много недоносените деца да достигнат до изписване и да се приберат по домовете си с техните родители.

Това е един прекрасен и дългоочакван момент, но често пъти той представлява изключително голямо предизвикателство за семейството и поставя въпроса: „А сега какво да правим с бебето?“.

Част от недоносените деца имат редица съпътстващи проблеми бронхо-пулмонална дисплазия, интравентрикуларни кръвоизливи, ретинопатия и др. Други са в етап
на възстановяване от ранни оперативни интервенции, вродени инфекции или имат нарушено хранене и растеж. Това неминуемо налага специален подход и чести посещения при различни специалисти през първата година от живота.

Неонатолозите (или микропедиатрите) са специалистите, които безспорно имат най-широк поглед върху проблемите на недоносеното бебе. Те имат нелеката задача да помогнат на родителите в специфичните грижи за тези деца, за да им осигурят един нормален растеж и развитие.

В МЦ МАРКОВС работят висококвалифицирани неонатолози от водещите неонатологични отделения в България. За повече информация и допълнителни въпроси може да се обърнете към Вашия лекар или да се обадите в центъра.