';

Съдържанието на този уебсайт има само и единствено информативен характер. То не представлява и не внушава медицински съвети, на които може безпрекословно да разчитате, както и по никакъв начин не замества индивидуализираната медицинска информация, диагноза или лечение от страна на Вашия лекар. Всеки пациент следва да получи професионална медицинска съвет и грижа, съобразно специфичното си състояние и диагноза, преди да предприема или да се въздържа от каквито и да е действия или бездействия базирани на съдържанието на този уебсайт. В никакъв случай не трябва да пренебрегвате професионалните медицински съвети или не забавяйте търсенето на такива от страна на Вашия лекар, само поради прочитането на информация от този уебсайт. Въпреки че се полагат огромни усилия за нейното постоянно актуализира МЦ“Марковс“ не поема никаква отговорност по отношение на това дали предоставената информация е правилно и напълно разбрана от Вас.

Последвайте ни