';

д-р Виолета Димитрова

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2021-2022 г.

Лекар – неонатолог в МЦ „Малчовците“, София

2019-2022 г.

Асистент в Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2016-2022 г.

Лекар – неонатолог в Клиника по Неонатология, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, София

2014-2016 г.

Лекар в Отделение за недоносени деца, ПМБАЛ ЕАД, София

2014-2015 г.

Лекар Отделение по Акушерство и Гинекология с дейност Неонатология в УМБАЛ „Софиямед“ ООД, София

2010-2016 г.

Лекар – специализант по неонатология в Клиника по Неонатология, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, София

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2021-2022 г.

Лектор на курсове по следдипломна квалификация (СДО), МУ-София

2017 г.

Мениджър

2016-2017 г.

Здравен мениджмънт, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов

2016 г.

Специалност по Неонатология, МУ-София

2010-2016 г.

Специализация по Неонатология в СБАЛАГ „Майчин дом“, МУ-София

2009 г.

Магистър лекар, Медицински факултет, МУ-София

2003 г.

НПМГ „Акад. Л.Чакалов“, София

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Научни трудове в български и чуждестранни научни издания

Участия в конгреси, конференции, семинари

Презентации, постери в български и чуждестранни форуми

Изследователски проект „ГРАНТ-2020“ на тема „IL 6 – прогностичен фактор за късни неврологични увреждания при недоносени новородени /26-32г.с/“

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2016 г.

Член на Българската Асоциация по Неонатология

От 2010 г.

Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски език

д-р Виолета Димитрова

Професионална дейност

2021-2022г. – Лекар – неонатолог в МЦ „Малчовците“, София

2019-2022г. – Асистент в Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2016-2022г. – Лекар – неонатолог в Клиника по Неонатология, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, София

2014-2016г. – Лекар в Отделение за недоносени деца, ПМБАЛ ЕАД, София

2014-2015г. – Лекар Отделение по Акушерство и Гинекология с дейност Неонатология в УМБАЛ „Софиямед“ ООД, София

2010-2016г. – Лекар – специализант по неонатология в Клиника по Неонатология, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, София

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2021-2022г. – Лектор на курсове по следдипломна квалификация (СДО), МУ-София

2017г. – Мениджър

2016-2017г. – Здравен мениджмънт, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов

2016г. – Специалност по Неонатология, МУ-София

2010-2016г. – Специализация по Неонатология в СБАЛАГ „Майчин дом“, МУ-София

2009г. – Магистър лекар, Медицински факултет, МУ-София

2003г. – НПМГ „Акад. Л.Чакалов“, София

Научни трудове и дейност

Научни трудове в български и чуждестранни научни издания

Участия в конгреси, конференции, семинари

Презентации, постери в български и чуждестранни форуми

Изследователски проект „ГРАНТ-2020“ на тема „IL 6 – прогностичен фактор за късни неврологични увреждания при недоносени новородени /26-32г.с/“

Професионални организации

От 2016г.  – Член на Българската Асоциация по Неонатология

От 2010г. – Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

Чужди езици

Английски език