';

д-р Венета Стойкова, д.м.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

2016-2021 г.

Главен асистент, лекар АГ СБАЛАГ „Майчин дом”, София

2016-2021 г.

Лекар АГ АГПСМП АГ “МАРКОВС” ООД, София

2012-2016 г.

Aсистент, лекар АГ СБАЛАГ „Майчин дом”, София

2008-2021г.

Лекар, специалист по Акушерство и Гинекология, Медицински Център „Св. Димитър”

2006-2008 г.

Лекар ординатор, МБАЛ „Света София”, отделение по Акушерство и Гинекология

2004-2006 г.

Лекар, МБАЛ „Вита”

2003 г.

Лекар, Спешна медицинска помощ – София окръг

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2015 г.

Магистър по Обществено здраве и Здравен мениджмънт Факултет по Обществено Здраве, МУ-София

2012 г.

Образователна и научна степен “Доктор” Катедра „Акушерство и Гинекология“, Медицински Факултет, МУ-София Тема на дисертация: „Ранна диагноза и профилактика на прееклампсията”

2008 г.

Специалност по Акушерство и Гинекология Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2006 г.

Специализация в Клиника по акушерство и гинекология, Свободен Университет, Амстердам, Нидерландия

2002 г.

Медицински факултет, МУ-София Магистър лекар

2001-2002 г.

Специализации като студент по медицина и стажант лекар в Португалия и Гърция

1995 г.

133 СОУ „А.С.Пушкин”

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Над 30 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Две участия в научни проекти

Над 40 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Над 20 представени доклади, презентации, постери с резюме

Над 70 цитирания на научните публикации

H-INDEX 4 (4 от статиите на автора са цитирани поне 4 пъти)

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2010 г.

Член на Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG)

От 2010 г.

Член на Voluson Club, GE Healthcare

От 2005 г.

Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 2003 г.

Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски, руски

д-р Венета Стойкова, д.м.

Професионална дейност

2016-2021г. – Главен асистент, лекар АГ СБАЛАГ „Майчин дом”, София

2016-2021г. – Лекар АГ АГПСМП АГ “МАРКОВС” ООД, София

2012-2016г. – Aсистент, лекар АГ СБАЛАГ „Майчин дом”, София

2008-2021г. – Лекар, специалист по Акушерство и Гинекология, Медицински Център „Св. Димитър”

2006-2008г. – Лекар ординатор, МБАЛ „Света София”, отделение по Акушерство и Гинекология

2004-2006г. – Лекар, МБАЛ „Вита”

2003г. – Лекар, Спешна медицинска помощ – София окръг

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2015г. – Магистър по Обществено здраве и Здравен мениджмънт Факултет по Обществено Здраве, МУ-София

2012г. – Образователна и научна степен “Доктор” Катедра „Акушерство и Гинекология“, Медицински Факултет, МУ-София Тема на дисертация: „Ранна диагноза и профилактика на прееклампсията“

2008г. – Специалност по Акушерство и Гинекология Катедра по Акушерство и Гинекология, МУ-София

2006г. – Специализация в Клиника по акушерство и гинекология, Свободен Университет, Амстердам, Нидерландия

2002г. – Медицински факултет, МУ-София Магистър лекар

2001-2002г. – Специализации като студент по медицина и стажант лекар в Португалия и Гърция

1995г. – 133 СОУ „А.С.Пушкин”

Научни трудове и дейност

Над 30 научни труда в български и чуждестранни научни издания

Две участия в научни проекти

Над 40 участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Над 20 представени доклади, презентации, постери с резюме

Над 70 цитирания на научните публикации

H-INDEX 4 (4 от статиите на автора са цитирани поне 6 пъти)

Професионални организации

От 2010г.  – Член на Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG)

От 2010г. – Член на Voluson Club, GE Healthcare

От 2005г.  – Член на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ)

От 2003г. – Член на Български Лекарски Съюз (БЛС)

Чужди езици

Английски, руски