';

д-р Румен Маринов, д.м.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

1995-2021 г.

Клиника по Детски болести и Детска кардиология в Национална Кардиологична болница, София

ОБРАЗОВАНИЕ, АКАДЕМИЧНА И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2017 г.

Образователна и научна степен “Доктор” на тема „Приложение на новите неинвазивни методики при болест на Кавазаки“

2009 г.

Специализация по фетална ехокардиография

2006 г.

Специализация по ехокардиография

2004 г.

Специалист по детска кардиология

2001 г.

Специалист по детски болести

1995 г.

Медицински факултет, ТУ-Стара Загора
Магистър лекар

НАУЧНИ ТРУДОВЕ И ДЕЙНОСТ

Над 70 публикации в наши и чужди списания

3 публикувани учебници и помагала

Множество участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

От 2002 г.

Член на Дружество на кардиолозите в България

От 1996 г.

Член на Българската педиатрична асоциация

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски език

д-р Румен Маринов, д.м.

Професионална дейност

1995-2021г. – Клиника по Детски болести и Детска кардиология в Национална Кардиологична болница, София

Образование, академична и научно-преподавателска дейност

2017г. – Образователна и научна степен “Доктор” на тема „Приложение на новите неинвазивни методики при болест на Кавазаки“

2009г. – Специализация по фетална ехокардиография

2006г. – Специализация по ехокардиография

2004г. – Специалист по детска кардиология

2001г. – Специалист по детски болести

1995г. – Медицински факултет, ТУ-Стара Загора
Магистър лекар

Научни трудове и дейност

Над 70 публикации в наши и чужди списания

3 публикувани учебници и помагала

Множество участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари

Професионални организации

От 2002г.  – Член на Дружество на кардиолозите в България

От 1996г. – Член на Българската педиатрична асоциация

Чужди езици

Английски език